Föreningen


Årsmöte den 29 april kl 13.00 på Hälsans Hus, Fjällgatan 23 B i Stockholm. Medlemmar hälsas välkomna!

Svenska Föreningen för Vetenskaplig Homeopati bildades i april 1915 med Carl Ek som ordförande. Föreningens främsta syfte är att sprida kännedom om den homeopatiska läkekonsten.