Bli medlem

Då SFVH är en intresseförening inriktad på att främja homeopatin som läkemetod i Sverige, kan självklart alla – men helst de med samma ambition – bli medlemmar i föreningen.

Ert stöd är viktigt för att vi ska kunna fortsätta med vårt arbete att sprida kunskap om homeopati, finansiera utbildning, samt påverka lagstiftning och politik i en riktning som gynnar homeopatisk behandling. Med fler medlemmar och resurser kan vi göra en ännu större skillnad.

Alla medlemmar får Tidskrift för homeopati (tre nummer/år), samt att du får tillgång till redan publicerade tidskrifter som digitala pdf:er

(För den som enbart önskar tidskriften, utan att bli medlem gäller samma avgift – ange; ”enbart  tidskriften” vid inbetalningen.)

Medlemskap – Beräknat värde är 1600 kr/år (2023).

(tidskriften värde 200 kr, eventstöd värde 500 kr, live-webinar värde 900 kr)

Medlemskap

Avgift: 200 kr/år. (Betalning nu gäller helår 2024)

Alla medlemmar får Tidskrift för homeopati (tre nummer/år) hemsänd till sig – var därför noga med att ange ny postadress vid flytt.

Bli medlem

Fyll i alla uppgifter nedan och skicka in. Efter betalning av utskickad faktura erhålls ett medlemskap för innevarande år. Betalningar som sker efter september månad täcker helåret nästkommande år.

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.

Vi behandlar dina uppgifter enligt GDPR. För frågor gällande vår hantering av personuppgifter, vänligen kontakta oss via e-post eller via vårt kontaktformulär.

Rulla till toppen