Ekonomiska bidrag

Fonder

Föreningen har under årens lopp fått mottaga åtskilliga donationer. Bland de viktigaste är Klara Franséns klinikfond, vars avkastning i första hand skall, med Klaras ord; ”användas till skötsel och vård av mitt till föreningen donerade homeopatiska bibliotek, samt att säkerställa ett fortsatt utgivande av föreningens tidskrift”

Donationernas avkastning skall enligt stadgarna användas för att: ”sprida kännedom om och stödja den på vetenskapliga grunder byggda homeopatiska läkemetoden”. Syftet är bl.a. ”homeopatins erkännande som behandlingsmetod”

Ekonomiskt bidrag

Vill du söka bidrag för ett initiativ till att främja homeopatin, då är du välkommen att
skicka din ansökan till SFVH.

Om du är Givare och vill stötta föreningen använd Bankgirokonto: 678-4094

Rulla till toppen