Föreningen

Svenska Föreningen för Vetenskaplig Homeopati bildades i april 1915 med Carl Ek som ordförande. Föreningens främsta syfte är att sprida kännedom om den homeopatiska läkekonsten.

Svenska Föreningen för Vetenskaplig Homeopati verkar för att den homeopatiska behandlingsmetoden, som i utlandet kallas den skonsamma medicinen, ska erkännas av samhället och fritt kunna väljas av patienten, precis som i övriga EU-länder och annorstädes.

Föreningen informerar om homeopatin och förespråkar en fördjupad syn på dess verkningssätt och mer än 200-åriga erfarenhet.

Rulla till toppen