Föreningen

Svenska Föreningen för Vetenskaplig Homeopati bildades i april 1915 med Carl Ek som ordförande. Föreningens främsta syfte är att sprida kännedom om den homeopatiska läkekonsten.

Svenska Föreningen för Vetenskaplig Homeopati
Verkar för att den homeopatiska behandlingsmetoden, i utlandet kallad den skonsamma medicinen, skall erkännas av samhället och fritt kunna få väljas av patienten, så som i övriga EU-länder och annorstädes.

Informerar om homeopatin och förespråkar en fördjupad syn på dess verkningssätt och mer än 200-åriga erfarenhet.