Vad är homeopati?

Homeopati är en holistisk läkemetod, som behandlar hela människan, både fysiskt, emotionellt och mentalt. Homeopati stärker kroppens försvarsmekanism och ger den kraft att stimuleras till självläkning, och har därmed förmåga att komma åt underliggande orsaker till sjukdom.

Homeopati vid både kroniska och akuta tillstånd

De flesta sjukdomstillstånd kan behandlas med homeopati, som fungerar både vid kroniska och akuta tillstånd. Eftersom homeopati är en läkemetod som tar hänsyn till patientens individuella symtom får personer med samma diagnos ofta olika homeopatiska läkemedel. Som ett exempel får tio personer med astma inte allihopa samma medicin.

Förklaringsmodeller och vetenskapliga studier

För att ta fram nya läkemedel görs prövning på friska människor, där man tar reda på vilka symtom (övergående) ett visst ämne kan framkalla. Om samma symtom, som ett medel kan ge upphov till hos en frisk människa, föreligger hos en sjuk, kan detta medel bota sjukdomen. Homeopatiska läkemedel är registrerade på Läkemedelsverket.

Homeopatin saknar en accepterad förklaringsmodell, vilket innebär att ingen idag med säkerhet vet mekanismerna bakom homeopatins effekt. Homeopati har praktiserats i över 200 år och erfarenhetsmässigt vet man att sjuka människor i regel blir friska när de får ett väl avvägt homeopatiskt läkemedel. Det finns även mängder av studier som visar att homeopati fungerar, både observationsstudier och dubbelblindade, placebokontrollerade studier.

En intressant teori har förts fram av nobelpristagaren i medicin, Luc Montagnier, som kan vara början till en förklaring varför homeopatiska läkemedel har förmåga att bota sjuka människor och djur. Han har påvisat att sekvenser av bakteriellt DNA efter homeopatisk spädning och skakning kan sända lågfrekventa elektromagnetiska signaler som är karakteristiska för den aktuella bakterien.

Framställning av homeopatiska läkemedel

Homeopatiska läkemedel framställs genom att medlet skakas och spädes = potenseras (Att endast späda ett ämne i den utsträckning vi här talar om får ingen läkande effekt). Som grundsubstans används ämnen från mineral-, växt- och djurriket. Inga djurförsök används vid framtagning av homeopatiska medel.

Sammanfattning: Vad är homeopati?

Homeopati är en holistisk behandlingsmetod som fokuserar på hela människan och dess individuella symtom. Genom att använda naturliga ämnen och en speciell process för att framställa läkemedlen, erbjuder homeopati ett alternativ för behandling av både kroniska och akuta sjukdomstillstånd. Trots avsaknaden av en etablerad vetenskaplig förklaringsmodell, visar både historiska och moderna studier på dess effektiva resultat.

Vad är homeopati?
Rulla till toppen