Styrelse

Styrelse 2023 – 2024

Ordförande – Bert Breuker
Vice ordförande – Mats Ragnestad
Kassör – Tove Lind
Sekreterare – Dan Jernebring
Styrelseledamot – Monika Persaud
Suppleant – Sven Backlund
Suppleant – Helena Håkansson
Intern revisor – Ann-Charlotte Doverlid
Intern revisors suppleant – Monika Swärd

Redaktör för Tidskrift för homeopati: Marina Szöges

Rulla till toppen