Trygg behandlingsform

Homeopatiska läkemedel skiljer sig från skolmedicinens läkemedel. Homeopatiska medel framställs av apotekare med specialisering inom homeopati. Varje ämne som ska tillverkas till ett homeopatiskt medel genomgår en process av spädning och skakning, vilket leder till en s.k. potentiering av preparatet. (Att endast späda ett ämne i den utsträckning vi här talar om får ingen läkande effekt)

Utspädningsgraden för homeopatiska medel är så hög att det inte finns någon risk för att medlet kan befästa någon långvarig negativ fysiologisk reaktion i din kropp. Det är därför omöjligt för ett homeopatiskt medel att skapa problem på fysisk, emotionell eller mental nivå. Homeopatiska läkemedel är registrerade på Läkemedelsverket.

Homeopati är energimedicin.

Rulla till toppen