Forskning

Forskning på homepati


Vetenskaplig forskning på homeopati har funnits parallellt med utövandet. Forskning är viktigt men det är framförallt beprövad erfarenhet som har gett homeopati en stark ställning i länder som till exempel Tyskland, Indien och Frankrike.

Evidensbaserad medicin

Idag ställs det krav på att verksamhet inom hälsa och sjukdom ska vara evidensbaserad, att behandlingsmetoder ska basera sig på vetenskapliga studier. På webbplatsen Vetenskapen om Homeopati refereras till vetenskapliga studier gjorda på den homeopatiska läkekonsten.

Två studier visar att homeopatisk behandling minskar smärtan och ökar livskvaliteten hos patienter med fibromyalgi, som är en kronisk, och ofta livslång, smärtsam sjukdom.

Källa: http://vetenskapenomhomeopati.se/forskning/homeopati-battre-an-placebo-vid-fibromyalgi