Holistiskt

En av grundstenarna i homeopati är att behandlingen ska vara individuellt anpassad och skräddarsydd för varje patient. Det finns inga rutinbehandlingar. Diagnosen spelar en viktig roll, men är inte det allra viktigaste. Behandlingen ska vara avstämd på patientens symtom OCH patientens allmänna mående, livssituation, livsbiografi, arbetssituation och mycket mer. Hur patienten mår fysiskt, emotionellt och mentalt i relation till sin sjukdom är viktig information för en homeopat för att kunna utföra en homeopatisk behandling effektivt.

Rulla till toppen