Mervärdet av Homeopatiska läkemedel i EU

2023-11-03

En ny rapport från ECHAMP ger en uppdaterad och mer omfattande sammanfattning av den vetenskapliga bevisningen som visar homeopati och antroposofisk medicins betydande mervärde för samhället.

Rapporten, ”Homeopatiska och antroposofiska läkemedel i EU – sektorns mervärde”, ger en översikt över den aktuella bevisbasen för dessa terapeutiska system och deras relaterade produkter och skisserar den roll de kan spela för att möta dagens hälso-utmaningar i EU.

Den innehåller avsnitt om: klinisk och jämförande effektivitet; säkerhetsprofilen för läkemedelsprodukterna; kostnadseffektiviteten av dessa medicinska system; och ytterligare studiereferenser som visar dessa mediciners potentiella bidrag inom områden av specifik relevans för EU:s hälso-policy-prioriteringar, inklusive barn och unga, polyfarmaci, icke-smittsamma sjukdomar och hälsosamt åldrande. Den sammanfattar aktuella bevis som antyder att de kan bidra till säkra och effektiva strategier för att minska användningen av antibiotika, i linje med EU:s hälsomål.

Rapporten visar hur dessa studier tillsammans bildar en omfattande kropp av vetenskaplig forskning som visar effektiviteten av dessa behandlingsformer, stödd av en växande kropp av publicerade kliniska studier som bekräftar deras verkliga effektivitet. ECHAMP hoppas att rapporten kommer att uppmuntra till ytterligare forskning för att utvärdera fördelarna med homeopati och antroposofisk medicin för olika hälsotillstånd och som ett verktyg för beslutsfattare, med sikte på att säkerställa inkluderande och integrerad sjukvård som återspeglar behoven hos de miljontals europeiska patienter som väljer att använda dessa produkter.

Publikation: pdf (svensk översättning)

Engelska original-publikationen: pdf

Rulla till toppen