TCIH – strategier mot infektioner & antibiotikaresistens

2023-11-22

TCIH-strategier för att minska infektioner och antibiotikaresistens

Den 9 och 10 november anordnade GIFTS-AMR forskningskonsortiet, Högskolan i Leiden och Louis Bolk-institutet forskningskonferensen ”TCIH-strategier för att minska infektioner och antibiotikaresistens”.

Representanter från WHO, ECDC, Europeiska kommissionen och forskare från olika områden inom veterinär- och humanmedicin gav framstående presentationer och bidrag.

Efter konferensen publicerade GIFTS-AMR forskningskonsortiet en omfattande agenda om den potentiella rollen för traditionell, komplementär och integrativ hälsovård (TCIH) där homeopati är en självskriven del i att mildra antibiotikaresistens (AMR).

Strategier och naturliga medicinprodukter:

  • för att förebygga och behandla infektioner,
  • för att minska antibiotikaresistens,
  • med huvudfokus på hälsofrämjande.

Här finns hela rapporten (engelska) och där homeopati nämns 50 gånger.

Rapporten är också översatt till svenska: pdf

Rulla till toppen