Sju år lång utredning om homeopati avslutad utan beslut om vetenskapligt missförhållande

Den 10 augusti 2023 avslutade Commonwealth Ombudsman sin sju år långa utredning av det australiska regeringsforskningsinstitutet (NHMRC) för att ha vilselett allmänheten om evidensen kring homeopati, utan att ge något beslut om huruvida NHMRC är skyldig till vetenskapligt missförhållande.

I augusti 2016 lämnade Australian Homeopathic Association (AHA) in en formell klagan till Commonwealth Ombudsman mot National Health and Medical Research Council (NHMRC). Klagomålet, som utreddes enligt PID (även kallad Whistle-blower) Act, syftade till att hålla NHMRC ansvarigt för snedvridning, missförhållande och slutligen vilseledande av allmänheten i deras felaktiga rapport från 2015 om homeopati.

Homeopathy Research Institute (HRI) bidrog med expertinsatser till utredningen och beskrev de bristfälliga vetenskapliga metoderna som NHMRC använde för att producera sin granskning av homeopati.

Ombudsmannens kontor meddelade offentligt den 4 augusti 2023: ”Trots våra bästa ansträngningar var det inte möjligt att engagera en expert (eller experter) för att ge oberoende råd till vårt kontor om detta ämne. I frånvaro av oberoende, expertvetenskaplig expertis har vi inte kunnat definitivt fastställa dessa frågor om vetenskaplig metodik.”

Rachel Roberts, verkställande direktör för HRI, sa:

”Användningen av oöverträffade och bristfälliga vetenskapliga metoder av NHMRC är kärnan i detta fall. Det är därför extremt beklagligt att Ombudsmannen inte kunde hitta några vetenskapliga experter, tillräckligt fria från partiskhet – vare sig för eller emot homeopati – som var villiga att ta på sig rollen att bedöma giltigheten hos de metoder som NHMRC använde.

Eftersom NHMRC:s rapport om homeopati har citerats omfattande är det djupt beklagligt att, trots en sju år lång utredning, kvarstår ärendet med vetenskapligt missförhållande mot NHMRC obesvarat.”

Ytterligare information

HRI är en brittisk välgörenhetsorganisation dedikerad till att främja högkvalitativ forskning inom homeopati på internationell nivå.

Information om historien om den australiska rapporten: www.HRI-Research.org/Australian-Report

Rulla till toppen