Österrike; Homeopatiska produkter på eko-gårdar

2023-11-06


Den 18 oktober antog den österrikiska nationalrådet ett nytt regeringsförslag för att införa sin egen lag om veterinärmedicin (TAMG), baserat på EU-krav. Detta innebär att veterinärmediciner i framtiden kommer att regleras av sin egen lag. Den nya lagen erkänner att antibiotikaresistens är ett globalt problem. Både djur och människor löper risk, så den nya lagen motsvarar en ”One Health approach”. Den avser att säkerställa kvaliteten och säkerheten för veterinärmediciner och att införa kontroll av användning av veterinärläkemedel och läkemedelsanvändning på djur. Särskilt avses att bättre reglera användningen av antibiotika hos lantbruksdjur.

Den nya lagen gör nu att österrikarna kan uppfylla kraven i EU-förordning 2018/848 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter, vilket bestämmer att homeopatiska och fyto-terapeutiska produkter primärt ska användas på ekologiska gårdar. Förordningen, som trätt i kraft sedan 2018, betonar vikten av optimal användning av antibiotika och kräver användning av homeopati och fyto-terapi (växtbaserad terapi) på ekologiska gårdar före behandling med kemiskt syntetiserade allopatiska veterinärmedicinska produkter, inklusive antibiotika. Den kräver att integrativ medicin (konventionell medicin kompletterad med komplementärmedicin) ges företräde när det är möjligt. Användningen av konventionella läkemedel, inklusive antibiotika, är också tillåten om det är nödvändigt, för att undvika djurlidande och måste då administreras under ansvar av en veterinär, när behandling med fyto-terapeutiska eller homeopatiska medel är olämpligt.

Kompletterande läsning (engelska/tyska)

EU Regulation 2018/848 

National Council passes law for veterinary medicines

Rulla till toppen