Homeopatisk medicin – Sepia för hantering av klimakteriebesvär

En multicentrisk, randomiserad,
dubbelblind placebokontrollerad klinisk prövning.

Baserat på resultaten från Central Council for Research in Homoeopathys tidigare studie, där Sepia indikerades och ordinerades i ett stort antal fall, planerades denna studie för att ytterligare validera effekten av Sepia vid hantering av klimakteriebesvär.

Slutsats från studien: Sepia kan lindra klimakteriebesvären när den ordineras på symtomatiska indikationer enligt homeopatiska principer.

Läs hela forskningsstudien: pdf (svensk översättning)

Engelska original-publikationen: pdf

Rulla till toppen