Homeopati används frekvent i Österrike

2023-12-11

En ny marknadsundersökning bekräftar att mer än hälften av österrikarna har erfarenhet av komplementär och alternativmedicinbehandlingar och att detta antal har ökat under de senaste 12 månaderna.

72% av österrikarna ser definitivt eller mestadels komplementär och alternativmedicin (CAM) som en del av hälso- och sjukvården, en ökning från 69% år 2022. 55% har redan erfarenhet av dessa behandlingar, och 18% en eller flera gånger under de senaste 12 månaderna. Kvinnor (60%) är mer benägna än män (50%) att ha använt dessa behandlingar. 43% av föräldrarna låter sina barn behandlas med komplementär medicin. Ungefär en tredjedel säger att deras intresse för dessa behandlingar har ökat under de senaste tolv månaderna.

Den mest etablerade och mest använda alternativa medicinska behandlingen är homeopati (57% av CAM-användarna), följt av akupunktur, Bach-blomstermediciner och osteopati. Komplementärmedicin används för både fysiska och mentala besvär, med högst användning för nack- eller ryggsmärta och stress. De huvudsakliga tillstånd som föräldrar söker behandla hos sina barn är allergier och stress.

70% av de som använder CAM rapporterar en hög eller bra effekt.

68% av användarna av komplementärmedicinbehandlingar ser dem som ett komplement till konventionell medicin. Majoriteten (58%) fick rekommendationer från vänner eller familj, även om nästan hälften (47%) fick rekommendationer från sin läkare eller vårdpersonal.

Försäkringsbolagen är medvetna om att komplementär och alternativ medicin spelar en allt viktigare roll när det gäller valet av privat sjukförsäkring.

Detta ökade intresse speglar en positiv trend när det gäller hälsomedvetenhet i Österrike, och en trend som återfinns i hela Europa: 40% av österrikarna uppmärksammar nu sin hälsa mer än för 12 månader sedan. Detta gäller särskilt män, av vilka 42% rapporterar ökad hälsomedvetenhet, jämfört med 37% av kvinnor. Dessutom har en av tre optimerat sina kostvanor och en sjättedel ägnar sig nu åt mer idrott än för ett år sedan.

Studien visar resultaten av en representativ onlineundersökning av 1 000 personer i Österrike mellan 16 och 70 år, utförd av Gallup Institute på uppdrag av försäkringsbolaget Wiener Städtische Versicherung.

källa

Rulla till toppen