Styrelse

Styrelse 2021 – 2022

Ordförande – Bert Breuker
Vice ordförande – Mats Ragnestad
Kassör – Tove Lind
Sekreterare – Marina Szöges
Styrelseledamot – Monika Persaud
Suppleanter – Sven Backlund och Dan Jernebring
Intern revisor – Ann-Charlotte Doverlid
Revisorssuppleant – Anne Lönnerud

Redaktör för Tidskrift för homeopati: Marina Szöges