Styrelse

Styrelse 2020 – 2021

Ordförande – Mia Humble
Vice ordförande – Bert Breuker
Kassör – Eva Andersson Ericson
Sekreterare – EvaMarina Szöges
Styrelseledamot – Gunnar Reinholdsen
Suppleanter – Sven Backlund och Jonas Noren
Intern revisor – Ann-Charlotte Doverlid
Revisorssuppleant – Anne Lönnerud

Redaktör för Tidskrift för homeopati: Marina Szöges