Historik

Föreningens bakgrund

I april 1915 samlades en grupp homeopatiintresserade på Valhallavägen 53 i Stockholm för att bilda en förening. Initiativtagare var Stina Swartling, en varm anhängare av homeopati. Detta blev startskottet för Svenska Föreningen för Vetenskaplig Homeopati, en intresseförening för allmänhet och homeopater. Föreningens syfte var – och är – att sprida kunskap om och att främja den homeopatiska läkekonsten. SFVH:s första ordförande hette Carl Ek och efter honom satt kapten Ernst Malmberg på denna post i hela 27 år.

Föreningens första tidskrift hette Sigyn, och när dr Hjalmar Helleday 1919 utsågs till redaktör bytte den namn till Homeopatins Seger. Då Helleday avled 1922 väntade man på att en annan läkare skulle ta över tidningen. Detta skedde först åtta år senare, då sonen, dr Harald Helleday, utsågs till ny redaktör.

1922 hade föreningen sitt hittills högsta medlemsantal: 976 medlemmar. En person som i hög grad bidrog till detta var den skickliga homeopaten Klara Fransén (1862-1943). Hon var en förgrundsfigur i SFVH under 20- och 30-talen och hade ett tätt samarbete med ovan nämnde Ernst Malmberg. När hon invaldes i styrelsen 1919 var hon redan känd som en eldsjäl genom sina välbesökta offentliga framträdanden. Hennes bok Homeopatiska självläkaren kom ut 1920 och blev en gåva till föreningen. Den har hittills utkommit i fem upplagor och säljs än i dag, både till homeopater och en intresserad allmänhet. Klara Fransén kämpade framgångsrikt för homeopatins ställning i Sverige. Hon reste på föredragsturné genom hela landet och besökte sammanlagt ett 30-tal orter. 1921 startade hon Homeopatins hjälpkår, som bl.a. hade till uppgift att hjälpa fattiga och sjuka med gratis rådgivning och medicin.

En person som i hög grad bidrog till detta var den skickliga homeopaten Klara Fransén (1862-1943). Hon var en förgrundsfigur i SFVH under 20- och 30-talen och hade ett tätt samarbete med ovan nämnde Ernst Malmberg.

Homeopaten Klara Fransén (1862-1943)

1948 ändrades åter tidskriftens namn, nu till Tidskrift för Homeopati. Homeopaten Herbert Kant, som var redaktör 1950-1971 och föreningens sekreterare 1946-1973, var även han en person som satte djupt avtryck. Han köpte in ett stort antal böcker om homeopati från Tyskland och England och översatte många av dessa till svenska. Kants och Franséns egna boksamlingar bildar grundstommen till SFVH:s förnämliga bibliotek, som förvaras i den nuvarande föreningslokalen på Upplandsgatan 75 i Stockholm, och där alla böcker utom de äldsta och mest värdefulla är till utlåning. Biblioteket förnyas regelbundet med nyutgivna böcker. Herbert Kants kanske viktigaste insats i föreningen var bevakningen av lagstiftningen gällande homeopati. Mellan 1942 och 1962 sände han in 16 skrivelser till olika myndigheter. Även Kant var en skicklig folkbildare som reste runt i landet och höll ett stort antal föredrag om homeopati. 1950 var han en av deltagarna i en uppmärksammad radiodebatt som handlade om helbrägdagörelse, homeopati och medicin och där han gjorde en förnämlig insats för homeopatins sak.

Föreningen har under årens lopp varit flitig med att ordna kurser och studiecirklar för intresserade medlemmar. Ända sedan starten har föredrag om homeopati hållits på årsmötena, senare även på de likaså årliga höstmötena.

1965 var det dags för SFVH:s 50-årsjubileum. Den engelske homeopaten dr Alva Benjamin bjöds då till Stockholm, där han höll ett anförande med titeln The World´s Present-Day Need of Homoeopathy.

En riktig trotjänare fick föreningen i Sixten Karlsson, som var sekreterare mellan åren 1974 och 2009. Från 1974 var han dessutom redaktör för Tidskrift för Homeopati, först tillsammans med Anund Karlsson och 2003-2009 på egen hand.

En annan trotjänare har varit Birgit Högsander. Hon var kassaförvaltare i hela 24 år (1988-2012), men fungerade egentligen som föreningens verkliga nav. SFVH förfogar över ett kapital – bundet i aktier – där grundplåten utgörs av större och mindre bidrag, donerade av enskilda medlemmar. På Birgit Högsanders initiativ började föreningen varje år dela ut stipendier med pengar från aktieavkastningen. Varje vår och höst arrangerade hon uppskattade studiebesök och utflykter för föreningsmedlemmar till intressanta mål.

Under 80- och 90-talen minskade allmänhetens intresse för homeopati och medlemsantalet var t.ex. 1995 nere i 399 medlemmar, men under det senaste decenniet har intresset definitivt ökat och medlemsantalet är nu långt över 900. Då Erling Lomnäs 2009 blev ordförande göts mycket nytt liv i föreningen och aktiviteten tilltog märkbart. Hans mycket informativa skrift liten vitbok om homeopati (2011) har redan tryckts i fyra upplagor och 8.000 ex. Nu började styrelsemedlemmar resa på internationella homeopatikongresser för att lära och knyta kontakter. Många fler kom i åtnjutande av stipendier från SFVH för ändamål såsom bokutgivning, vidareutbildning, kongressdeltagande, forskningsprojekt och volontärarbete utomlands. Under hans tid som ordförande började föreningen också delta i Hälsomässan i Älvsjö. Bonnie Lomnäs innehade redaktörskapet 2009-2016 och i och med detta blev tidskriften mer innehållsrik och aktuell. Den trycks numera i 3.500 ex och delas ut gratis bl.a. på Sveriges alla homeopatiapotek, något som bidrar till ett ökat medlemsantal.

2013 gick ordförandeklubban över till Marina Szöges och under hennes tid har verksamheten utåt ytterligare ökats. Föreningen informerar sedan 2014 om homeopati under Almedalsveckan i Visby och där hålls även seminarier i detta ämne. SFVH syns numera mycket även på nättidningarna Dagens Homeopati och NewsVoice. Fr.o.m. 2014 har föreningen samarbete med Homeopathy Research Institute i London, ett institut som främjar högkvalitativ forskning om homeopati. För att fira att föreningen fyllde hela hundra år 2015 arrangerades en internationell konferens om homeopatisk behandling av ”bokstavsbarn” på Vår Gård i Saltsjöbaden.

SFVH har även löst anknutna lokalföreningar utanför Stockholm: Göteborgs homeopatiska förening, Homeopatins vänner i Malmö (har dock nyligen upphört) och Homeopatiföreningen Jämtland.

Ordförande i Svenska Föreningen för Vetenskaplig Homeopati har varit:

Carl Ek 1915 – 1919

Ernst Malmberg 1919 – 1946

Carl Schelin 1946 – 1951

Erik Swartling 1951 – 1960

Arne Karlsson 1960 – 1975

Anund Karlsson 1975 – 1985

Georg Ahlberg 1986 – 1991

Bo Haraldson 1991 – 1994

Börje Runögård 1994 – 1997

Anund Karlsson 1997 – 2003

Birgit Petersson 2003 – 2008

Erling Lomnäs 2009 – 2013

Marina Szöges 2013 – 2020

Mia Humble 2020 – 2021

Bert Breuker 2021 –