Bli medlem

Medlemskap i föreningen


Eftersom SFVH är en riksorganisation, en intresseförening inriktad på att främja homeopatin som läkemetod, kan självklart alla – men helst de med samma ambition – bli medlemmar i föreningen.

Avgift: 100 kr/år.

Beloppet sätts in på plusgirokonto 45 51 30 – 5.

Alla medlemmar får Tidskrift för homeopati (två nummer/år) hemsänd till sig – var därför noga med att ange rätt postadress! (För den som vill ha tidskriften utan att bli medlem gäller samma avgift – ange bara att du vill ha enbart tidskriften.)