Bibliotek

Föreningens homeopatiska bibliotek

Biblioteket omfattar drygt 670 titlar uppställda i 14 avdelningar. Språken är engelska, tyska, franska, latin och nordiska språk. 38 svenska och utländska tidskifter ingår också, den äldsta från 1855 – 1856, Homöopathiska underrättelser för Swenska folket. Dessa böcker och tidskrifter är förtecknade i nedanstående lista. Biblioteket rymmer dessutom ca 160 volymer med naturmedicinsk och allmän medicinsk litteratur vilka inte är förtecknade. Samlingens äldsta bok är en av Samuel Hahnemann själv: Unterricht für Wundärzte über die venerischen Krankheiten från 1789 och bland de yngsta märks Hans Elvesjös Dualistisk biologi med kvantfysik och spegelpartikelhomeopati (2013), Chris Jörgenfelts Den inre evolutionen – vägen till hälsa (2013), Motzi Eklöfs Homeopati i Sverige. En kontroversiell historia (2014), George Vithoulkas Homeopati: Energimedicin (2014) och Margot Granviks Klassisk homeopati. Den smarta effektiva framtida – och GENIALA – medicinen (2016). Biblioteket har nyligen förnyats med en mängd nyutkommen litteratur på engelska och tyska från Narayana Verlag i Kandern. Här finns namn som Rajan Sankaran, Jan Scholten, Frans Kusse, Patricia Le Roux och John Saxton. De flesta böcker, alla tidskrifter och alla DVD:s är till hemlån.

Samuel Hahnemann

Christian Friedrich Samuel Hahnemann var en tysk läkare, mest känd för att skapa det pseudovetenskapliga systemet för alternativ medicin som kallas homeopati.

Hahnemanniana heter avdelningen som utgör hjärtat i samlingen. Här finner man verk av och om Hahnemann. Då Hahnemann skrev Unterricht für Wundärzte über die venerischen Krankheiten 1789 hade han ännu inte utvecklat den homeopatiska läkemetoden, men redan här undervisar han om hur de förgiftande kvicksilverpreparaten retar kroppen. Ett av Hahnemanns huvudverk, Die chronischen Krankheiten (i fyra delar), finns i förstaupplaga. Den franska översättningen av Reine Arzneimittellehre, Traité de matière médical, finns även den i förstaupplaga. Hahnemanns viktigaste verk, Organon der Heilkunst, finns i femte och sjätte upplagorna på tyska, engelska och svenska. Översättningen till svenska av femte upplagan gjordes redan 1835 av läkaren P. J. Liedbeck (maskinskrift), en svensk förkämpe för homeopatin.

Bland verk om Hahnemann märks Thomas Lindsley Bradfords och Richard Haehls utförliga biografier.

I detta bibliotek kan man hitta litteratur av flera av Hahnemanns lärjungar: Boenninghausen, Hering, Jahr och Trinks. Vidare finner vi mängder av materia medicor och repertorier från skilda tider och på olika språk. Den största avdelningen är Klinisk homeopati med ryktbara tyska, amerikanska och engelska homeopaters verk. Den homeopatiska läkemetoden var mycket stor i USA under första hälften av 1900-talet. Där fanns på 1940-talet inte mindre än 50 sjukhus, där patienterna kunde få homeopatisk behandling och i början av det seklet var Hahnemann Medical College i Philadelphia det största homeopatiska lärosätet i världen. Bland ryktbara amerikanska homeopater märks Bradford, Dewey, Kent och Nash, bland tyska sådana Schwabe, Stauffer och Stiegele och bland engelska Burnett, Clarke, Ruddock och Tyler. Alla är de representerade här med ett stort antal volymer. Bland svenska homeopater hittar vi Aurell, Fransén, Kant och Ramme.

Biblioteket är inrymt i föreningslokalen på Upplandsgatan 75.

S.F.V.H:s homeopatiska bibliotek
Böcker och småskrifter

Allmän introduktion

Anon.: Bot utan biverkan. Egenvård med homeopati (Boiron) u.o. 1998

Anon.: A guide to homoeopathy. The rational art of medicine Uppl. 2 London 1957

Anon.: Homeopati – ett komplement till konventionell allergibehandling

Göteborg 1986

Anon.: Homoeopathy. What is it? u.o. u.å.

Anon.: Renseignements techniques (Les laboratoires homoeopathiques de France) Uppl. 7 Paris 1955

Anon.: Se även [Sammanbundna småskrifter], nedan

Bier, August: Se [Sammanbundna småskrifter], nedan

Blackie, Margery G.: Patienten i centrum Göteborg 1977

Braun, Arthur: Homeoterapins metodik Göteborg 1980

Burnett, James Compton: Fifty reasons for being a homoeopath London 1896

Burnett, James Compton: 50 Gründe, Homöopath zu sein Leipzig 1903

Charette, Gilbert: Vad är homöopati? Vad varje medicinare bör veta i ämnet

Stockholm 1926 2 ex.

Charette, Gilbert: Se även [Sammanbundna småskrifter], nedan

Clarke, John Henry: The enthusiasm of homoeopathy London 1907

Clarke, John Henry: Homoeopathy explained London 1905

Clarke, John Henry: A lecture on homoeopathy London 1902

Dunham, Carroll: Homoeopathy. The science of therapeutics Philadelphia u.å.

Fransén, Klara: Se [Sammanbundna småskrifter], nedan

Granvik, Margot: Klassisk homeopati. Den smarta effektiva framtida – och GENIALA – medicinen Stockholm 2016

Hoffmann, Achille: L’homoeopathie des gens du monde Paris 1891

Holst, H.: Se [Sammanbundna småskrifter], nedan

Jörgenfelt, Chris: Den inre evolutionen – vägen till hälsa [Mora] 2013

Kant, Herbert: Homeopatien. En jämförelse mellan dess ställning i Sverige och andra kulturländer Göteborg 1942

Kant, Herbert: Se även [Sammanbundna småskrifter], nedan

Langbridge, R. H.: A.B.C. of homoeopathy London u.å.

Leeser, Otto: Grundlagen der Heilkunde Lehrbuch der Homöopathie Band 2 Uppl. 2

Stuttgart Berlin Zürich 1927

Leeser, Otto: „Lehrbuch der Homöopathie”. Grundlagen der Heilkunde Band 1 Uppl. 3 Ulm 1963

Liljequist, Nils: Den homeopatiska läkemetoden historiskt och systematiskt framställd

Stockholm 1909

Lindskoug, Uno: Se [Sammanbundna småskrifter], nedan

Livingston, Ronald: Homoeopathy. Born 1810 – still going strong London 1973

Lomnäs, Erling: liten vitbok om homeopati Uppl. 1 Stockholm 2011 Uppl. 2 Stockholm 2011 Uppl. 3 Stockholm 2012

Magnan, A.: De l’homoeopathie et particulièrement de l’action des doses infinitésimales Paris 1855

McKenzie, Fraser: Homoeopathy. A live explanation of what homoeopathy is and what it means to your health London u.å.

Monteville, Frédéric: La vérité de l’homoeopathie Namur 1871

Much, Hans: Homöopathie. Kritische Gänge. Hüben und Drüben Leipzig 1926

Parseval, Lud. de: Homoeopathie et allopathie Paris 1856

Pellas, Christer: Homeopatian aakkoset. Homeopatiens ABC Tampere 1984

Ramme, S. H.: Se [Sammanbundna småskrifter], nedan

Requin, M.: Homoeopathie (utdrag ur supplementet till Dictionnaire des dictionnaires de médecine) Paris u.å.

Rockström, P.: Hahnemanns homeopati Stockholm 1918

Schultz, Hugo: Se [Sammanbundna småskrifter], nedan

Speight, Phyllis: Homoeopathy London 1979

Wahlström, Pär: Må bättre till kropp och själ – en bok om homeopati och dess helande kraft och hur du själv med egenvård kan stärka din mentala och emotionella hälsa Riga 2005

Vallberg, Viktor: Bliv din egen läkare nytryck Stockholm 2004

Vannier, Pierre: L’homéopathie Paris 1955

Weir, John: Homoeopathy. An explanation of its principles London u.å.

Wheeler, C. E.: Se [Sammanbundna småskrifter], nedan

Vithoulkas, George: Homeopathy. Medicine for the new millennium Uppl. 27 Aten 2008

Vithoulkas, George: Homeopati: Energimedicin Stockholm 2014

Vithoulkas, George: Homeopati: Energimedicin Uppl. 2 Stockholm 2014

[Sammanbundna småskrifter:]

Charette, G.: Vad är homöopati? (övers.) Stockholm 1926

Schultz, H.: Min ställning till homeopatien (övers.) Stockholm 1947

[Anon.]: Vad vet ni om homeopatien? Stockholm 1943

Fransén, Klara: Mitt livsmål. Svanesång Stockholm 1941

Holst, H.: Samuel Hahnemann. Homöopatiens stiftare (sammanbunden med) Axell, O. T.: Hvad är homöopati? Östersund 1909

Ramme: S. H.: Kommer de homeopatiska medlen att förbjudas? Kungsbacka 1961

[Lindskoug, U.]: En fråga om frihet och rättigheter … [Malmö 1972?]

Kant, H.: Homeopatien och lagstiftningen. En utredning … Göteborg 1942

Wheeler, C. E.: Homeopatien inför förnuftets forum (övers.) Sollefteå 1933

Kant, H.: Zetterlingska donationen. En homeopatisk fond vid Uppsala universitet Hjo 1946

Kant, H.: Homeopatisk medicin Hjo 1938

Bier, A.: Hur bör vi ställa oss till homeopatien? (övers.) Stockholm 1950

Fransén, Klara: Väckelserop till alla medlemmar av regeringen och riksdagen samt till allt Sveriges folk Stockholm 1933

[Kant, H., utg.]: Radiodebatten om helbrägdagörelse och homeopati. Det homeopatiska inslaget i diskussionen och pressens referat Stockholm 1950

Materiae medicae, på tyska och latin

Anon.: Die Anwendung der in der Homöopathie gebräuchlichen äusserlichen Heilmittel Leipzig 1898

Anon.: Homöopathisches Arzneibuch Uppl. 2 Leipzig 1934

Anon.: Homöopathisches Arzneibuch Uppl. 3 Leipzig 1958

Alex, Peter: Borrelia Burgdorferi Köthen 2010

Boericke, William: Handbuch der homöopathischen Materia medica Uppl. 2 Heidelberg 1996

Dahlke, Paul: Gesichtete Arzneimittellehre Stuttgart 1928

Dewey, Willis A.: Katechismus der reinen Arzneiwirkungslehre

Uppl. 2 Leipzig 1912

Dewey, Willis A.: Katechismus der reinen Arzneiwirkungslehre Uppl. 3

Leipzig 1921

Dewey, Willis A.: Katechismus der reinen Arzneiwirkungslehre

Uppl. 4 Leipzig 1929

Farrington, E. A.: Klinische Arzneimittellehre Uppl. 2 Leipzig 1913

Fellenberg-Ziegler, A. von: Kleine homöopathische Arzneimittellehre

Uppl. 9 Leipzig 1919

Fellenberg-Ziegler, A. von: Kleine homöopathische Arzneimittellehre

Uppl. 10 Leipzig 1925

Fellenberg-Ziegler, A. von: Kurze homöopathische Arzneimittellehre Leipzig 1874

Gross, H. & Hering, Constantine: Vergleichende Arzneiwirkungslehre

Leipzig 1892

Heinigke, Carl: Handbuch der homöopathischen Arzneiwirkungslehre Leipzig 1922

Jaedicke, Hans-Georg: Dr. Schüsslers Biochemie. Eine Volksheilweise Hamburg u.å.

Leeser, Otto: „Lehrbuch der Homöopathie“ A: Mineralische Arzneistoffe Uppl. 2 Heidelberg 1968

Leeser, Otto: Lehrbuch der Homöopathie Arzneimittellehre C: Tierstoffe Ulm 1961

Mezger, Julius: Gesichtete homöopathische Arzneimittellehre Band 1 Uppl. 3 Ulm 1964

Mezger, Julius: Gesichtete homöopathische Arzneimittellehre Band 2 Uppl. 3 Ulm 1966

Müller, Clotar: Charakteristik der wichtigsten homöopathischen Heilmittel

Uppl. 4 Leipzig 1902 2 ex.

Müller, Clotar: Charakteristik der wichtigsten homöopathischen Heilmittel Uppl. 5 Leipzig 1935

Nash, E. B.: Leitsymptome in der homöopathischen Therapie Berlin 1953

Possart, A.: Homöopathische Arzneimittellehre aller in den Jahren 1850-57 geprüften Mittel Nordhausen 1858

Scheidegger, Edwin: Kompendium der Homöotherapie Bern 1948

Schindler, Herbert: Vorschläge für das neue Deutsche Homöopathische Arzneibuch

Band 1-3 Würtemberg 1955-1957

Schindler, Herbert: Vorschläge für das neue Deutsche Homöopathische Arzneibuch

Band 4-9 Würtemberg 1958-1964

Schmidt, E.: Lehrbuch der homöopathischen Arzneimittellehre Dresden 1930

Schwabe, Willmar: Pharmacopoea homoeopathica polyglotta Leipzig 1929

Stauffer, Karl: Klinische homöopathische Arzneimittellehre

Uppl. 2 Regensburg 1926

Stauffer, Karl: Klinische homöopathische Arzneimittellehre

Uppl. 4 Regensburg 1955

Stiegele, Alfons: Homöopathische Arzneimittellehre Stuttgart 1949 2 ex.

Trinks, Carl Friedrich: Handbuch der homöopathischen Arzneimittellehre

Band 1 Leipzig 1847

Trinks, Carl Friedrich: Handbuch der homöopathischen Arzneimittellehre

Band 2 Leipzig 1847

Voorhoeve, Jacob: Arzneiwirkungslehre neuerer homöopathischer Heilmittel

Leipzig 1910

Materiae medicae, på engelska

Allen, Henry C.: Keynotes and characteristics Philadelphia 1916

Allen, Henry C.: The materia medica of the nosodes Philadelphia 1910

Allen, Henry C.: The materia medica of the nosodes Calcutta 1973

Allen, Henry C.: The materia medica of the nosodes New Delhi 1977

Allen, Timothy Field: A handbook of materia medica and homoeopathic therapeutics Philadelphia 1889

Allen, Timothy Field: A primer of materia medica Philadelphia och London 1936

Arndt, H. Rudolf: First lessons in the symptomatology Philadelphia 1904

Bell, James B.: The homoeopathic therapeutics of diarrhoea Philadelphia 1914

Boericke, William: Pocket manual of homoeopathic materia medica New York 1927

Boericke, William & Dewey, Willis A.: The twelve tissue remedies of Schüssler

Philadelphia 1914

Boericke, William & Tafel, Louis H.: The american homoeopathic pharmacopoeia

Philadelphia 1928

British homoeopathic pharmacopoeia Uppl. 3 London 1882

Clark, G. Hardy: The ABC manual of materia medica and therapeutics

Philadelphia 1905

Clarke, John Henry: A dictionary of practical materia medica Band 1 Uppl. 1

London 1900

Clarke, John Henry: A dictionary of practical materia medica Band 2:1 Uppl. 1

London 1902

Clarke, John Henry: A dictionary of practical materia medica Band 2:2 Uppl. 1

London 1902

Clarke, John Henry: A dictionary of practical materia medica Band 1 Uppl. 2

London 1925

Clarke, John Henry: A dictionary of practical materia medica Band 2 Uppl. 2

London 1925

Clarke, John Henry: A dictionary of practical materia medica Band 3 Uppl. 2

London 1925

Clarke, John Henry: Dr. Skinner’s grand characteristics of the materia medica

London 1931

Clarke, John Henry: Radium as an internal remedy London 1908

Cleveland, C. L.: Salient materia medica and therapeutics Philadelphia 1888

Dewey, Willis A.: Essentials of homoeopathic materia medica and homoeopathic pharmacy Philadelphia 1908

Dunham, Carroll: Lectures on materia medica u.o. 1934

Gentry, William D.: The rubrical and regional text-book of the homoeopathic materia medica Philadelphia 1890

Gibson, D. M.: Belladonna, a study. Hyoscyamus niger, a study. Stramonium, a study London 1964

Gibson, D. M.: Calcarea phosphorica, a study. Calcarea fluorica, a study

London 1969

Gibson, D. M.: Psorinum, a study. Baryta carbonica, a study London 1969

Gilbert, Peter: Thorsons complete guide to homoeopathically prepared mineral tissue salts Wellingborough 1989

Hansen, Oscar: A text-book of materia medica and therapeutics of rare homoeopathic remedies London 1899

Hering, Constantine: The guiding symptoms of our materia medica Band 1

New Delhi 1974

Hering, Constantine: The guiding symptoms of our materia medica Band 2

New Delhi 1974

Hering, Constantine: The guiding symptoms of our materia medica Band 3

New Delhi 1975

Hering, Constantine: The guiding symptoms of our materia medica Band 4

New Delhi 1975

Hering, Constantine: The guiding symptoms of our materia medica Band 5

New Delhi 1975

Hering, Constantine: The guiding symptoms of our materia medica Band 6

New Delhi 1975

Hering, Constantine: The guiding symptoms of our materia medica Band 7

New Delhi 1976

Hering, Constantine: The guiding symptoms of our materia medica Band 8

New Delhi 1976

Hering, Constantine: The guiding symptoms of our materia medica Band 9

New Delhi 1976

Hering, Constantine: The guiding symptoms of our materia medica Band 10

New Delhi 1976

Hughes, Richard: A manual of pharmacodynamics London 1912

Hughes, Richard & Dake, J. P.: A cyclopaedia of drug pathogenesy Band 1

New York 1886

Hughes, Richard & Dake, J. P.: A cyclopaedia of drug pathogenesy Band 2

New York 1888

Hughes, Richard & Dake, J. P.: A cyclopaedia of drug pathogenesy Band 3

New York 1890

Hughes, Richard & Dake, J. P.: A cyclopaedia of drug pathogenesy Band 4

New York 1891

Jones, Stacy: The medical genius; a guide to the cure Philadelphia 1912

Kent, James Tyler: Lectures on homoeopathic materia medica Uppl. 3

Philadelphia 1923

Kent, James Tyler: Lectures on homoeopathic materia medica New Delhi u.å.

Kent, James Tyler: Lectures on homoeopathic materia medica New Delhi 1984

Kusse, Frans: Children´s types – 56 homeopathic constitutional remedies Kandern 2011

Kusse, Frans: Homeopathic types Kandern 2011

Le Roux, Patricia: Hydro-Homeopathic energy Paris 2005

Le Roux, Patricia: Metals in Homeopathy Kandern 2009

Lippe, Adolph von: Keynotes of the homoeopathic materia medica

Philadelphia 1915

Minton, Henry: Uterine therapeutics New York 1906

Nash, E. B.: Leaders for the use of sulphur Philadelphia 1907 2 ex.

Nash, E. B.: Leaders in homoeopathic therapeutics Philadelphia 1921

Nash, E. B.: The testimony of the clinic Philadelphia 1911

Pierce, Willard Ide: Plain talks on materia medica Philadelphia 1911

Rabe, R. F.: Medical therapeutics for daily reference Philadelphia 1920

Royal, George: Text-book of homeopathic materia medica Philadelphia 1920 2 ex.

Saxton, John: Bowel nosodes Uppl. 2 Glasgow 2012

Tyler, Margaret L.: Drosera London 1927

Tyler, Margaret L.: Homoeopathic drug pictures Bradford 1978

Wheeler, Charles Edwin: An introduction to the principles and practice of homoeopathy London 1919

Materiae medicae, på franska

Audouit, dr: Études pathogénétiques et thérapeutiques sur l’hydrocotyle asiatica Paris 1857

Houat, L. T.: Nouvelles données de matière médicale homoeopathique Band 1 Paris 1866

Houat, L. T.: Nouvelles données de matière médicale homoeopathique Band 2 Paris 1868

Imbert-Gourbeyre, Antoine: Histoire de l’aconit Paris 1895

Imbert-Gourbeyre, Antoine: Mémoire sur l’arnica montana Paris 1877

Jousset, Pierre: Traité élémentaire de matière médicale expérimentale Band 1 Paris 1884

Pharmacopée homoeopathique française Paris 1898

Simon, Léon: Étude sur l’aconit Paris 1893

Materiae medicae, på svenska

Aurell, Victor: Kortfattad homeopatisk läkemedelslära Göteborg 1946

Boenninghausen, Clemens Maria Franz von: Kroppens sidor och släktskap mellan medel Göteborg 1983 (tryckt tillsammans med Gibson, Robert: Läkemedlens harmoni)

Dewey, Willis A.: Det väsentliga ur homeopatisk materia medica och den homeopatiska sjukdomsbehandlingen Göteborg 1980 (tryckt tillsammans med Ramme, S. H. & Aurell, Victor: Läkemedlens harmoni)

Eselböck, Gert: Handbok Del 2 Homeopatisk läkemedelslära Göteborg1990

Eselböck, Gert: Materia medica prima Eisenstadt 2008

Fransén, Klara: Aconitum napellus (efter en föreläsning) och vårtrötthet

Stockholm 1935 2 ex.

Fransén, Klara: Belladonna Stockholm 1931 2 ex.

Fransén, Klara: Rhus toxicodendron Stockholm 1937

Gibson, Robert: Läkemedlens harmoni Göteborg 1983 (tryckt tillsammans med

Boenninghausen, Clemens Maria Franz von: Kroppens sidor och släktskap mellan medel)

Jonsson, J.: Homeopatisk receptbok Östersund 1930

Ramme, Bo: Beskrivning av några av de vanligaste homeopatiska nosoderna

Göteborg 1979

Ramme, S. H. & Aurell, Victor: Homeopatisk materia medica Uppl. 2 Göteborg 1995

Ramme, S. H. & Aurell, Victor: Läkemedlens harmoni Göteborg 1980

(tryckt tillsammans med Dewey, Willis A.: Det väsentliga ur homeopatisk materia medica …)

Swärd, Monika S. (prövningsledare): Prövning av Antimonium phosphoricum

datorutskrift 2006

Thernström, Siv: Essentiell Materia Medica Göteborg 2012

Vithoulkas, George: Materia medica viva (översättn. av Anita Back) Band 1-10

Angered 2001-2006

Voisin, Henri: Homeopatisk materia medica Göteborg 1971

Historia

Anon.: Faculty of homoeopathy act, 1950 Ch. xx London 1950

Anon.: The faculty of homoeopathy. List of officers, council, fellows, members and associates of the faculty London 1965

Anon.: The faculty of homoeopathy. Prospectus of the post-graduate school of homoeopathy London 1965

Anon.: Report and statement of account (The homoeopathic research and educational trust) London u.å.

Anon.: The royal London homoeopathic hospital. Centenary 1849-1949 London u.å.

Anon.: The royal London homoeopathic hospital. Founded 1849 London u.å.

Anon.: Vad är homeopati? Kungsbacka 1959

Becker, Henri: La loi les hôpitaux homoeopathiques Paris 1870

Benjamin, Alva: The world’s present-day need of homoeopathy London 1956

Boenninghausen, Clemens Maria Franz von: Les aphorismes d’Hippocrate accompagnés des gloses d’un homoeopathe Band 1 Paris 1864

Boenninghausen, Clemens Maria Franz von: Les aphorismes d’Hippocrate accompagnés des gloses d’un homoeopathe Band 2 Bryssel 1864

Bradford, Thomas Lindsley: The pioneers of homoeopathy Philadelphia 1897

Catellan, Charles: Le docteur marquis de Nuñez Paris 1880

Chapiel, J.: Des rapports de l’homoeopathie avec la doctrine des signatures Paris 1866

Chargé, A.: L’homoeopathie et ses détracteurs à l’occasion de l’épidémie de choléra Paris 1855

Chauvet, N.-M.: L’avenir de l’homoeopathie Band 1 Tours 1859

Clarke, John Henry: Thomas Skinner. A biographical sketch London 1907

Croserio, Camille: Statistique de la médecine homoeopathique Paris 1848

(Dufresne): Coup d’oeil historique sur l’homoeopathie u.o. u.å.

Fleury, Armand de: L’homoeopathie dans la charente Angoulême 1857

Fransén, Klara: Homöopatiens dolda kraft u.o. u.å. (xeroxkopia)

Fransén, Klara: Hur jag blev homeopat. En ropandes röst till herrar läkare och lagstiftare Stockholm 1922

Fransén, Klara: Mitt livsmål. Svanesång Stockholm 1941

Fransén, Klara: Vår förenings syftemål Stockholm 1917

Gallavardin: Le comte des Guidi. Introducteur de l’homoeopathie en France Paris 1863

Gallavardin: L’enseignement clinique en Allemagne Lyon 1858

Gonnard, Claude: L’homoeopathie et M. le docteur Gubler u.o. 1872

Granier, Michel: Conférences sur l’homoeopathie Paris 1858

Guérard, Alph.: De l’homoeopathie Paris 1837

Holcombe, William H.: How I became a homoeopath Philadelphia 1892

Imbert-Gourbeyre, Antoine: Lectures publiques sur l’homoeopathie Paris 1865

Jousset, Pierre: Conférences publiques sur l’homoeopathie Paris 1867

Kant, Herbert: Zetterlingska donationen. En homeopatisk fond vid Uppsala universitet Stockholm 1946 2 ex.

Liedbeck, P. J.: Doktor Frans Theodor Noréus. Några drag till lefnadsteckning Stockholm 1860

Liedbeck, P. J.: Kort framställning af homeopathiens närvarande ställning i främmande länder Stockholm 1846 2 ex.

Liljequist, Nils: Den homeopatiska läkemetoden historiskt och systematiskt framställd Uppl. 2 Stockholm 1898

Mitchell, George Ruthven: The survival of homoeopathy London u.å.

Mure, dr: La philosophie absolue Paris 1884

Perrussel, François: Lettres nouvelles ou nos conférences sur l’homoeopathie ou la vérité en médecine Paris 1866

Salevert, L. de Fayolle: Principes de la doctrine médicale homoeopathique Paris 1853

Schlegel, Emil: Heilkunst als Weltmitte Karlsruhe 1931

Scudery, L.: Observations pratiques sur l’homoeopathie Paris 1857

Simon, Léon: Conférences sur l’homoeopathie Paris 1869

Swärd, Monika S.: Nyckeln till homeopatin Stockholm 2008

Tessier, Jean-Paul et al.: Le docteur Pierre Jousset 1818-1910 u.o. u.å.

Tischner, Rudolf: Geschichte der Homöopathie Leipzig 1939

Vallberg, Viktor: Huru jag blev lekmannaläkare Sundsvall 1924

Wandery, J. A.: Homöopati Uppl. 2 Gefle 1921

Wandery, J. A.: Homeopati Uppl. 3 Tierp 1930

Weir, John: Betraktninger over 45 års virke som homøopatisk lege Trondheim 1957

Weir, John: The science and art of homoeopathy Delhi u.å.

Hahnemanniana

Hahnemann, Samuel: Unterricht für Wundärzte über die venerischen Krankheiten Leipzig 1789

Hahnemann, Samuel: Die chronischen Krankheiten, ihre eigenthümliche Natur und homöopathische Heilung Band 1 Uppl. 1 Dresden und Leipzig 1828

Hahnemann, Samuel: Die chronischen Krankheiten, ihre eigenthümliche Natur und homöopathische Heilung Band 2 Uppl. 1 Dresden und Leipzig 1828

Hahnemann, Samuel: Die chronischen Krankheiten, ihre eigenthümliche Natur und homöopathische Heilung Band 3 Uppl. 1 Dresden und Leipzig 1828

Hahnemann, Samuel: Die chronischen Krankheiten, ihre eigenthümliche Natur und homöopathische Heilung Band 4 Uppl. 1 Dresden und Leipzig 1830

Hahnemann, Samuel: Kleine medicinische Schriften Gesammelt und herausgegeben von D. Ernst Stapf Band 1-2 Dresden und Leipzig 1829

Hahnemann, Samuel: Reine Arzneimittellehre Band 1 Uppl. 3

Dresden und Leipzig 1830

Hahnemann, Samuel: Reine Arzneimittellehre Band 2 Uppl. 3

Dresden und Leipzig 1833

Hahnemann, Samuel: Reine Arzneimittellehre Band 3 Uppl. 2 Dresden 1825

Hahnemann, Samuel: Reine Arzneimittellehre Band 4 Uppl. 2 Dresden 1825

Hahnemann, Samuel: Reine Arzneimittellehre Band 5 Uppl. 2

Dresden und Leipzig 1826

Hahnemann, Samuel: Reine Arzneimittellehre Band 6 Uppl. 2

Dresden und Leipzig 1827

Hahnemann, Samuel: Traité de matière médicale Band 1 Uppl. 1 Paris 1834

Hahnemann, Samuel: Traité de matière médicale Band 2 Uppl. 1 Paris 1834

Hahnemann, Samuel: Traité de matière médicale Band 3 Uppl. 1 Paris 1834

Hahnemann, Samuel: Doctrine et traitement homoeopathique des maladies chroniques Band 1 Uppl. 2 Paris 1846

Hahnemann, Samuel: Doctrine et traitement homoeopathique des maladies chroniques Band 2 Uppl. 2 Paris 1846

Hahnemann, Samuel: Doctrine et traitement homoeopathique des maladies chroniques Band 3 Uppl. 2 Paris 1846

Hahnemann, Samuel: Études de médecine homoeopathique Paris 1850

Hahnemann, Samuel: Études de médecine homoeopathique Paris 1855

Hahnemann, Samuel: Traité de matière médicale homoeopathique Band 1 Paris 1876?

Hahnemann, Samuel: Traité de matière médicale homoeopathique Band 2 Paris u.å.

Hahnemann, Samuel: Traité de matière médicale homoeopathique Band 3 Paris

Hahnemann, Samuel: Traité de matière médicale homoeopathique Band 4 Paris 1891

Hahnemann, Samuel: The chronic diseases, their peculiar nature and their homoeopathic cure Philadelphia 1904

Hahnemann, Samuel: The chronic diseases, their peculiar nature and their homoeopathic cure Band 1 New Delhi 1978

Hahnemann, Samuel: The chronic diseases, their peculiar nature and their homoeopathic cure Band 2 New Delhi 1978

Hahnemann, Samuel: Materia medica pura Band 1 New Delhi u.å.

Hahnemann, Samuel: Materia medica pura Band 2 New Delhi u.å.

Hahnemann, Samuel: Materia medica pura Band 1 London & Philadelphia 1936

Hahnemann, Samuel: Materia medica pura Band 2 London & Philadelphia 1936

Hahnemann, Samuel: Organon der Heilkunst Utdrag ur uppl. 5, översatt till

svenska 1835 av Peter Jacob Liedbeck, maskinskrift

Hahnemann, Samuel: Organon of medicine Uppl. 5 Philadelphia 1910

Hahnemann, Samuel: Organon der Heilkunst Uppl. 6 Leipzig 1921 3 ex.

Hahnemann, Samuel: Organon of medicine Uppl. 6 Philadelphia 1922

Hahnemann, Samuel: Organon. Läkekonstens verktyg Uppl. 6 Göteborg 1974

Albrecht, Franz: Dr. Samuel Hahnemann’s, des Begründers der Homöopathie, Leben und Wirken Uppl. 2 Leipzig 1875

Aurell, Victor: Hovrådet doktor Samuel Hahnemann, hans liv och verksamhet

Göteborg 1943 3 ex.

Bakody, Theodor von: Hahnemann redivivus. Apologetische Analekten aus den Schriften Leipzig 1883

Bradford, Thomas Lindsley: The life and letters of dr. Samuel Hahnemann

Philadelphia 1895

Clarke, John Henry: Hahnemann and Paracelsus London 1923

Haehl, Erich: En läkare blir rebell Stockholm 1944

Haehl, Richard: Samuel Hahnemann. His life and work Band 1 London 1922

Haehl, Richard: Samuel Hahnemann. His life and work Band 2 London u.å.

Schepper, Luc De: Hahnemann im Brennpunkt Kandern 2007

Schepper, Luc De: Hahnemann Revisited 2001

Schlegel, Emil: Samuel Hahnemanns Ordnung der Heilkunde

Regensburg 1925 2 ex.

Tyler, Margaret L.: Hahnemann’s conception of chronic disease, as caused by parasitic micro-organisms London 1933

Weir, John: Samuel Hahnemann and his influence on medical thought London 1934

Kritik – Försvar

Anon.: Appeal to physicians Harpenden 1965 2 ex.

Anon. (Un partisan de l’homéopathie): Essai de synthèse du composé humain Paris 1899

Anon.: Frihet eller tvång inom hälso- och sjukvården Stockholm 1960

Anon.: Förföljelserna mot homöopatien Östersund 1908

Anon.: L’homoeopathie dans les hopitaux Paris 1865

Anon.: Specialitetskungörelsen och de homeopatiska läkemedlen jämte homeopatins ställning i Storbritannien och Tyskland Stockholm 1954 2 ex.

Anon.: Till homeopatins vänner Göteborg u.å.

Arréat, G. F. Ch.: De l’homoeopathie Paris … 1859

Bier, August: Hur bör vi ställa oss till homeopatien? Stockholm 1950

Bier, August: Wie sollen wir uns zu der Homöopathie stellen? Uppl. 6-8

München 1925

Bier, August: Wie sollen wir uns zu der Homöopathie stellen? Uppl. 10

München 1926 2 ex.

Dessaix, J.-M.: De la médecine conjecturale soi-disant rationelle Paris & Lyon 1843

Dessaix, J.-M.: L’homoeopathie et ses agresseurs Paris & Lyon & Genève 1836

Donner, Fritz: Vier Vorlesungen über Homöotherapie Leipzig 1935

Dumas: Opinion de M. le sénateur Dumas sur l’homoeopathie Paris 1865

Espanet, dr: Des innovations dangereuses en homoeopathie Paris & London & Madrid 1880

Flasschoen, Charles Isidore: De la nécessité d’enseigner tout de suite l’homoeopathie dans les facultés de médecine Paris 1904

Fleury, P. Henry: L’homoeopathie dévoilée Paris 1885

Fransén, Klara: Föredrag å K. Musikaliska Akademien Söndagen den 25 februari 1923 [om vaccinationstvånget] u.o. u.å.

Fransén, Klara: Homeopatiens dolda kraft Stockholm 1921

Fransén, Klara: Livets läkekonst Stockholm 1918

Fransén, Klara: Ännu en gång en ropandes röst till Herrar Lagstiftare. Lifselixiret Stockholm 1919

Gjesdal, J. F.: Tvangsvaksinasjon. Er det forsvarlig? Bergen u.å.

Guidi, S. des: Lettre à M M. les membres de la Société Royale de Médecine, sur la réponse qu’ils ont adressée au ministre de l’instruction publique, en avril 1835, au sujet de l’homoeopathie Lyon 1835

Guyard, Auguste: L’allopathie et l’homoeopathie jugées par les médecins Paris 1869

Helleday, Hjalmar: Homöopatiens berättigande Östersund 1906

Holst, H.: Framstående läkare som öfvergått till homöopatien Östersund 1910

Kant, Herbert: Homeopatien inför riksdagen Stockholm 1950

Kant, Herbert: Radiodebatten om helbrägdagörelse och homeopati Stockholm 1950

Kötschau, Karl: On the scientific basis of homeopathy Leipzig 1930

Lecoupeur, V.-E.: De l’homoeopathie et de son état actuel Paris 1867

Liljestrand, G.: Om homöopati Stockholm 1941

Lindskoug, Uno: En fråga om frihet och rättigheter u.o. u.å.

Monestrol, J. de: De l’homoeopathie Paris 1861

Much, Hans: Von homöopathischen Dingen Stuttgart 1929

Neatby, T. Miller: Homoeopathy reasoned out London u. å.

Ollivier, D. J. G.: Examen critique de l’homoeopathie Paris 1877

Perrussel, François: L’homoeopathie ou la médecine de l’analogie Paris 1862

Perrussel, François: Lettres à un ami du progrès sur l’homoeopathie Paris 1838?

Peschier, Ch.-G.: Observations sur le jugement que porte le fédéral sur l’homoeopathie Genève 1835 2 ex.

Pétroz, dr, et al.: Réponse à la note scientifique surla doctrine homoeopathique Paris 1858

Planer, Reinhard: Der Kampf um die Homöopathie pro et contra Leipzig 1926

Ramme, S. H.: Kommer de homeopatiska läkemedlen att förbjudas? Göteborg 1961

Schelin, Carl: Förslaget om ny lagstiftning mot homeopatien Stockholm 1950

Schimert, G.: Homeopatiens teori och praktik och dess ställning i den moderna medicinen Stockholm 1938

Schultz, Hugo: Min ställning till homeopatien Järna 1981

Schulz-Greifswald, Hugo: Meine Stellung zur Homöopathie München 1925

Schädler, Emil: Die Homöopathie und ihre Feinde Bern 1868

Schädler, Emil: Die Homöopathie vernichtet durch Herrn Professor Dr Munk Bern 1868

Thayer, Amédée: Rapport fait par M. Amédée Thayer sénateur sur une pétition relative à l’homoeopathie Paris 1865

Vallberg, Viktor: Vaccination och virus Stockholm 1954

Wiésecké, Henri: De l’homoeopathie. Mémoire justificatif Paris 1838

Forskning – Teori

Bier, August: Homöopathie und harmonische Ordnung der Heilkunde

Stuttgart 1949

Boenninghausen, Clemens Maria Franz von: The lesser writings

Philadelphia 1908

Boyd, W. E.: The application of a new biological heart-rate recorder London 1953

Boyd, W. E.: Biochemical and biological evidence of the activity of high potencies London 1954

Bradford, Thomas Lindsley: The logic of figures or comparative results of homoeopathic and other treatments Philadelphia 1900

Chand, Diwan Harish: Principles of homoeopathy in relation to conceptions of allergy and immunity u.o. 1966

Close, Stuart: The genius of homoeopathy Philadelphia 1924

Compte rendu des travaux du congrès médical homoeopathique (1851) Paris 1851

Compte rendu des travaux du congrès médical homoeopathique (1855) Paris 1856

Compte rendu des travaux du congrès médical homoeopathique (1856) Paris 1857

Compte rendu des travaux du congrès international de médecine homoeopathique (1867) Paris 1868

Comptes rendus sténographiques publiés … congrès international d’homoeopathie (1878) Paris 1879

Comptes rendus du congrès international d’homoeopathie (1889) Paris 1890

Compte rendu du congrès international d’homoeopathie (1900) Corbeil 1901

Daudel, P. & Robilliart, M.: Étude des dilutions homoeopathiques à l’aide de la méthode des indicateurs radio-actifs (särtryck ur Cahiers d’homéopathie et de thérapeutique comparée 1946:2) u.o. u.å.

Elvesjö, Hans: Dualistisk biologi med kvantfysik och spegelpartikelhomeopati Stockholm 2013

Eselböck, Gert: Homeopati enligt Hahnemann [Stockholm] 2013

Feigl, Fritz: Qualitative analysis by spot tests New York 1947

Gescher, Julius: Wege zur praktischen Homöopathie Wissenschaft und Methode

Stuttgart 1948

Hintze, K.: Homöopathie oder Allopathie? Radeburg 1927

The homoeopathic research and educational trust. Report and statement of account