Behandling av infektiös Endokardit

Studiefall: Behandling av infektiös Endokardit med Klassisk Homeopati

Publicerad: 2023
Författare: D Chabanov, D Tsintzas, G Vithoulkas
Källa: Clin Med Insights Case Rep. 2023; 16: 11795476231158517
DOI: 10.1177/11795476231158517
PMCID: PMC10034343
PMID: 36969733

Sammanfattning

  • Bakgrund: Infektiös endokardit är en dödlig sjukdom med hög dödlighet och morbiditet.
  • Fallbeskrivning: En 14-årig pojke med antibiotikaresistent infektiös endokardit behandlades med klassisk homeopati. Fallet analyserades utifrån organismens allmänna reaktivitet och teorin om hälsans nivåer.

Introduktion

  • Infektiös endokardit är en infektiös-inflammatorisk sjukdom i endokardiet och/eller hjärtklaffarna orsakad av bakterier eller svampar.
  • Årlig incidens varierar internationellt från 1,5 till 15 fall per 100 000 invånare.
  • Sjukdomen förknippas med hög dödlighet (8,2%) och allvarliga komplikationer.

Levels of Health

  • Teorin utvecklades av Prof. George Vithoulkas och har visat att patienter med allvarlig degenerativ patologi sällan utvecklar vanliga akuta sjukdomar med hög feber.
  • Teorin delar in hälsotillstånd i 4 grupper och 12 nivåer.

Diskussion

  • Diskussionen fokuserar på behandlingsmetoder, patientens respons och teorins tillämpning på fallet.

Slutsats

  • Fallet visar på potentialen av klassisk homeopati i behandlingen av infektiös endokardit, särskilt i antibiotikaresistenta fall.

För en fullständig genomgång av rådata och detaljerad analys, rekommenderas det att läsa hela artikeln via den angivna länken: Läs hela artikeln.


Levels of health, Teorin om hälsans nivåer (kort sammanfattat):

Level of health utvecklades av författaren till denna artikel (Prof. George Vithoulkas), vars kliniska observationer bekräftats av många andra läkare—homeopater, har visat att patienter som lider av svår degenerativ patologi sällan utvecklar vanliga akuta sjukdomar med hög feber. Enligt Level of health finns det 4 grupper och 12 nivåer av hälsa.

Grupp A består av personer som besitter hög reaktivitet och som har den starkaste motståndskraften. De kroniska sjukdomarna i denna grupp är milda, och akuta sjukdomar som åtföljs av hög feber i den här gruppen orsakar vanligtvis inte vidare komplikationer.

I grupp B ökar reaktiviteten och akut inflammation blir nödvändig för organismen för att förebygga eller bekämpa kronisk patologi. Patienter i grupp B lider av djupare kroniska sjukdomar, med mer frekventa akuta tillstånd, följt av komplikationer som kräver behandling.

Grupp C, 7:e nivån och nedåt, till nivåerna 8 och 9 i denna grupp och till nivåerna 10 till 12 i grupp D, kan man observera ett signifikant annorlunda tillstånd av organismen. Ett antal djupa kroniska patologier utvecklas mot bakgrunden av drastiskt sänkt reaktivitet. Antingen får patienterna inte längre vanlig förkylning, influensa, öroninflammation, och så vidare, eller sjukdomar som normalt är akuta presenterar sig med oklara egenskaper utan feber. Patienter som tillhör grupp D är obotliga lidande med ogynnsamma behandlingsprognoser och har de kortaste livslängderna. Idag är LHT en vetenskaplig grund för prognosen för vidare utveckling av sjukdomen, patientreaktioner under behandling och uppskattning av den terapeutiska effektiviteten. Det är omöjligt att övervärdera vikten av LHT i den dagliga praxisen för moderna homeopater.

För en fullständig genomgång av rådata och detaljerad analys, rekommenderas det att läsa hela artikeln via den angivna länken: Läs hela artikeln.

Rulla till toppen