Studie visar positiv effekt av homeopati

2023-10-17

En nyligen publicerad studie visar betydande positiva effekter av homeopati bortom placebo.

Studien analyserar flera meta-analyser av placebokontrollerade randomiserade effektstudier av homeopati för alla indikationer. Sex meta-analyser inkluderades, som täckte individuell homeopati, icke-individuell homeopati och alla typer av homeopati. Kvaliteten på bevisen för positiva effekter av homeopati bortom placebo var hög för individuell homeopati och måttlig för icke-individuell homeopati och alla typer av homeopati. Det fanns inget stöd för hypotesen att det inte fanns någon skillnad i utfall mellan homeopati och placebo.

Jämfört med andra medicinska åtgärder var kvaliteten på bevisen för effektiviteten av homeopati likvärdig eller högre än för 90% av behandlingsmetoderna inom medicin. Detta innebär att bevisen för homeopatins påverkan på patienthälsan anses vara lika starka som för konventionella behandlingar.

Studien utfördes av ett välrenommerat oberoende akademiskt team och publicerades i ”Systematic Reviews”, en etablerad vetenskaplig tidskrift. Författarna rekommenderar att framtida forskning om effektiviteten av icke-individuell homeopati bör fokusera på specifika former av icke-individuell homeopatisk terapi eller på specifika metoder för specifika indikationer. Det är förhoppningen att studien kommer att uppmuntra ytterligare forskning för att utvärdera fördelarna med homeopati för olika hälsotillstånd.

Källa: här

Publikation: pdf (svenska)

Rulla till toppen