Homeopater

För att komma i kontakt med en diplomerad homeopat hänvisar vi i SFVH till förbunden för rekommendationer.

Förbunden

Klassiska Homeopaters yrkesförbund (KHY)
http://klassiskahomeopater.se

Svenska Homeopaters Riksförbund (SHR)
www.svenskahomeopater.se