Vad är Homepati?

Homeopati är en holistisk läkemetod, som behandlar hela människan, både fysiskt, emotionellt och mentalt. Homeopati stärker kroppens försvarsmekanism och ger den kraft att stimulera immunförsvaret till självläkning, och har därmed förmåga att bota den underliggande orsaken till sjukdom.

De flesta sjukdomstillstånd kan behandlas med homeopati, som fungerar både vid kroniska och akuta tillstånd. Eftersom homeopati är en läkemetod som tar hänsyn till patientens individuella symtom får personer med samma diagnos ofta olika homeopatiska läkemedel. Som ett exempel får tio olika personer med astma inte alla samma medicin.

Homeopatiska läkemedel framställs genom att medlet skakas och spädes = potenseras. Som grundsubstans används ämnen från mineral-, växt- och djurriket. Inga djurförsök används vid framtagning av homeopatiska medel.

För att ta fram nya läkemedel görs prövning på friska människor, där man tar reda på vilka symptom (övergående) ett visst ämne kan framkalla. Om samma symptom, som ett medel kan ge upphov till hos en frisk människa, föreligger hos en sjuk, kan detta medel bota sjukdomen. Homeopatiska läkemedel är numera registrerade på Läkemedelsverket.

Homeopatin saknar en accepterad förklaringsmodell, vilket innebär att ingen idag med säkerhet vet mekanismerna bakom homeopatins effekt. Homeopati har praktiserats i över 200 år och erfarenhetsmässigt vet man att sjuka människor i regel blir friska när de får ett väl avvägt homeopatiskt läkemedel. Det finns även mängder av studier som visar att homeopati fungerar, både observationsstudier och dubbelblindade, placebokontrollerade studier.

En intressant teori har förts fram av nobelpristagaren i medicin och fysiologi, Luc Montagnier, som kan vara början till en förklaring varför homeopatiska läkemedel har förmåga att bota sjuka människor och djur. Han har påvisat att sekvenser av bakteriellt DNA efter homeopatisk spädning och skakning kan sända lågfrekventa elektromagnetiska signaler som är karakteristiska för den aktuella bakterien.

De flesta sjukdomstillstånd kan behandlas med homeopati, som fungerar både vid kroniska och akuta tillstånd. Eftersom homeopati är en läkemetod som tar hänsyn till patientens individuella symtom får personer med samma diagnos ofta olika homeopatiska läkemedel. Som ett exempel får tio olika personer med astma inte alla samma medicin.

Homeopatiska läkemedel framställs genom att medlet skakas och spädes = potenseras. Som grundsubstans används ämnen från mineral-, växt- och djurriket. Inga djurförsök används vid framtagning av homeopatiska medel.

För att ta fram nya läkemedel görs prövning på friska människor, där man tar reda på vilka symptom (övergående) ett visst ämne kan framkalla. Om samma symptom, som ett medel kan ge upphov till hos en frisk människa, föreligger hos en sjuk, kan detta medel bota sjukdomen. Homeopatiska läkemedel är numera registrerade på Läkemedelsverket.