Bli medlem

Medlemskap i föreningen Avgift: 200 kr/år. Från och med 2024 års medlemsavgift.Vänligen sätt in medlemsavgiften på bankgirokonto 678-4094