Studien föreslår Homeopati ”Aided Pain of Cancer Patienter tiofalt”

En ny studie har visat en dramatisk förbättring i cancerpatienter som har varit tvungna att genomgå cellgifter eller strålning som har använt homeopati att förändra deras förmåga att uthärda trötthet och smärta. Studien fann också att tillfrisknandet hos patienter förbättrades mellan sju och fjorton gånger jämfört med dem som inte använder homeopatiska läkemedel.

Det är inte en annan nya läkemedel som har denna enorma effekt på cancerpatienter återhämtning. Homeopati förbättrats dramatiskt patienternas psykiska hälsa. Av 373 cancerpatienter som deltar i studien, mer än hälften rapporterade ”betydande förbättring” i sin allmänna hälsa, enligt forskare från Medicinska universitetet i Wien.

Alla patienter i studien som behandlades med konventionell (giftig) innebär att ta itu med steg 3 och 4 cancer. De intervjuades i veckan samtidigt som homeopatiska läkemedel om sin smärta, hunger, och mental hälsa. Jämfört med gruppen som inte tog homeopatiska medel, som tillfrågades samma intervjufrågorna medan de behandlas med cellgifter eller strålning eller bådadera, klarade sig homeopathically behandlade gruppen mycket bättre.

”Resultaten tyder på att den globala hälsostatus och subjektivt välbefinnande cancerpatienter förbättras avsevärt när adjungerad klassisk homeopatisk behandling ges som tillägg till konventionell behandling.”
Förbättringar i cancerpatienter hälsa var 10 gånger större i den homeopatiska gruppen under de tre veckor de rättsmedel togs. Bland de ”alternativa behandlingar” som visade sig vara så effektiv var massage, shiatsu, zonterapi, aromaterapi, och stödgrupper.

”Homeopati kräver dialog mellan läkare och patient. Det är patientspecifik. Det tar tid och tålamod, inte något MD har inte tid för. Öva homeopati är mer subtil och krävande än kakmått ”här är ditt recept” medicinsk praxis.

Men detta är också en nackdel av homeopati. Det är viktigt att konsultera en bra klassisk homeopatisk läkare för att få optimalt resultat.

Men det är svårt att gå alltför fel med homeopati eftersom homeopatiska lösningar är utan biverkningar och är mycket billigare än läkemedel. Behandla ett autistiskt barn kommer ofta till ett par hundra dollar av homeopatiska läkemedel över ett års behandling. ”

Ytterligare Källor: http://naturalsociety.com/study-suggests-homeopathy-aided-pain-of-cancer-patients-ten-fold/

Lämna en kommentar