Svenska Föreningen för Vetenskaplig Homeopati

  • Verkar för att den homeopatiska behandlingsmetoden, i utlandet kallad den skonsamma medicinen, skall erkännas av samhället och fritt kunna få väljas av patienten, så som i övriga EU-länder och annorstädes.
  • Informerar om homeopatin och förespråkar en fördjupad syn på dess verkningssätt och mer än 200-åriga erfarenhet.

 

Styrelse fr.o.m. 2017

Ordförande Mia Humble
Vice ordförande Bert Breuker
Kassör Eva Andersson Ericson
Sekreterare EvaMarina Szöges
Styrelsemedlem Gunnar Reinholdsen
Suppleanter Yvonne Svahn
Jonas Noren
Intern revisor Ann-Charlotte Doverlid
Revisorssuppleant Anne Lönnerud

 

Redaktör för Tidskrift för homeopati: Marina Szöges