Svenska Föreningen för Vetenskaplig Homeopati

  • Verkar för att den homeopatiska behandlingsmetoden, i utlandet kallad den skonsamma medicinen, skall erkännas av samhället och fritt kunna få väljas av patienten, så som i övriga EU-länder och annorstädes.
  • Informerar om homeopatin och förespråkar en fördjupad syn på dess verkningssätt och mer än 200-åriga erfarenhet.

 

Styrelse fr.o.m. 2016

Ordförande Marina Szöges
Vice ordförande Elisabet Balbo
Kassör Anneli Geidemark
Sekreterare Barbro Nilsson
Styrelsemedlem Yvonne Svahn
Suppleanter Lena Forsman
Sven Backlund
Intern revisor Ann-Charlotte Doverlid
Revisorssuppleant Anne Lönnerud

 

Redaktör för Tidskrift för homeopati: Marina Szöges