Medlemskap i föreningen

Eftersom SFVH är en riksorganisation, en intresseförening inriktad på att främja homeopatin som läkemetod, kan självklart alla – men helst de med samma ambition – bli medlemmar i föreningen.

Avgiften är närmast symbolisk: 80 kr/år för svenska medlemmar, för utländska ingen avgift.

Beloppet sätts in på plusgirokonto 45 51 30 – 5.

Alla medlemmar får Tidskrift för homeopati (två nummer/år) hemsänd till sig – var därför noga med att ange rätt postadress! (För den som vill ha tidskriften utan att bli medlem gäller samma avgift – ange bara att du vill ha enbart tidskriften.)