Forskning på homeopati

Homeopti forskningVetenskaplig forskning på homeopati har funnits parallellt med utövandet och tillsammans med beprövad erfarenhet har kunskapen om hur homeopatisk medicin verkar, lindrar och botar skapat en stark ställning för homeopatin i många länder. I Tyskland arbetar homeopater sida vid sida med skolmedicinare och när Sverige hinner ikapp utvecklingen kommer vårdtagarna i Sverige att få del av ett rikare utbud av behandlingsmetoder där homeopatin spelar en viktig roll.

Evidensbaserad medicin

Idag ställs det krav på att verksamhet inom hälsa och sjukdom ska vara evidensbaserad, att behandlingsmetoder ska basera sig på vetenskapliga studier. På webbplatsen Vetenskapen om Homeopati refereras till vetenskapliga studier gjorda på den homeopatiska läkekonsten.

Samarbete med ”Homeopathy Research Institute” i London

Sedan sommaren 2014 samarbetar vår förening med ”Homeopathy Research Institute” (HRI) i London, ett institut som stödjer högkvalitativ forskning om homeopati. HRI använder sina resurser och sin expertis för att främja nya projekt och för att förbättra kvaliteten på homeopatiforskning. För närvarande pågår studier om ADHD, IBS, depression och öroninflammation. HRI ger ut en kvartalstidskrift på nätet som man kan prenumerera på www.homeoinst.org. VD för HRI är franskfödde läkaren, fil. dr Alexander Tournier.

Exempel på studier

Homeopati bättre än placebo vid fibromyalgi. >>>

Homeopati hjälper vid klimakterieproblem. >>>

Klassisk homeopati effektivt vid klimakteriedepression. >>>

Klassisk homeopati hjälper barn med ADHD. >>>

Metastudie visar att homeopati är 2.45 gånger mer effektiv än placebo. >>>

Homeopatisk behandling av patienter med psoriasis.  >>>

75 % kronisk kroniskt sjuka blev bättre av homeopatisk behandling. >>>

Beteendet och kognitionen blev bättre hos barn med adhd. >>>

Homeopatisk behandling av barn med migrän. >>>

Barn med adhd fick bättre hjälp av homeopati än av metylfenidat. >>>

Griskultingar fick mindre diarré tack vare att deras mamma strax innan födelsen fick homeopatisk behandling. >>>

Homeopati effektivt vid öron-, näs- och halsinfektioner. >>>

Homeopatisk behandling av astma hos barn. >>>

Studie på homeopatiska läkemedel och nanopartiklar. >>>

Homeopatiska läkemedel och elektromagnetism. >>>

Forskning på homeopatiska läkemedel visar att homeopati när det ges vid prövningsstudie ger symptom som stämmer överens med läkemedlets symptombild. >>>

Tuberkulos. 120 diagnostiserade patienter med multiresistent TBC fick homeopatisk behandling vid sidan om den konventionelalla behandlingen. Studien är randomiserad dubbelblind och placebokontrollerad och visar att de patienter som fick homeopati visar statistiskt säkerställd större förbättring jämfört med dem som inte fick homeopatisk behandling. >>>

Homeopati och HIV. >>>