Föreningens verksamhet

Vår verksamhet går ut på att främja den homeopatiska läkekonsten. Vi gör det dels genom att sprida information om den, dels genom att ekonomiskt stödja andras insatser till dess fromma. Det är alltså fråga om en intresseförening för alla som är intresserade av homeopati, allmänhet såväl som homeopater. Årsavgiften är låg: 80 kronor.

Informationsspridningen sker i första hand genom vår ”Tidskrift för homeopati”, som utkommer med två nummer årligen och trycks i 3.500 ex. Föreningen deltar också i Hälsomässan i Älvsjö. För tredje året i rad informerar föreningen 2016 om homeopati under Almedalsveckan i Visby. Där hålls också seminarier i detta ämne. Ett par gånger om året hålls föreningssammankomster, den på våren i samband med föreningens årsmöte, den andra på hösten. Vid båda tillfällena hålls föredrag om homeopati eller anslutande ämnen.

Varje år deltar någon styrelsemedlem i homeopatikonferenser utomlands för att lära och knyta internationella kontakter. I juni 2014 deltog Yael Jusidman i ”Meeting points – Paths to the simillimum” i London, och i juni 2015 var hon med på HRI:s forskningssymposium i Rom. I september 2015 var det forskningssymposium i Oslo, där Marina Szöges deltog.

I samband med föreningens hundraårsjubileum 2015 anordnades i oktober det året en internationell konferens om homeopatisk behandling av barn med neuropsykiatriska funktionsstörningar. Nio kvalificerade föreläsare från USA, Indien, England, Tyskland och Sverige delade med sig av sina erfarenheter och kunskaper. Av konferensens deltagare var 54 stycken från Sverige och 20 från Finland och Norge.

2015 års årsmöte ägde rum den 18 april på Elisabetgården i Stockholm. Efter förhandlingarna informerade Mona Sjöberg och Jenny Andersson om de tyska, spagyriska Pekana-medlen.

2016 års årsmöte ägde rum den 16 april kl. 14 på Elisabetgården, Observatoriegatan 4, i Stockholm. Efter förhandlingarna berättade homeopat Carita Bramstedt om HomeopatiAkutens verksamhet.

Föreningen har under årens lopp gett ut en rad böcker och skrifter om homeopati. F. n. finns till försäljning följande:

Bier, August: Hur bör vi ställa oss till homeopatien? 44 sidor. Pris 20 kr

Fransén, Klara: Homeopatiska självläkaren. 224 sidor, inb. Pris 80 kr

Schultz, Hugo: Min ställning till homeopatien. 24 sidor. Pris 20 kr

Vallberg, Viktor: Bliv din egen läkare. 84 sidor, pocket. Pris 80 kr

Böckerna kan beställas per tel. 08-732 61 26 eller 08-33 89 96, eller i samband med insättning av betalning på plusgirokonto 45 51 30-5 (ange avsändaradress!).