Föreningens homeopatiska bibliotek

Biblioteket omfattar drygt 670 titlar uppställda i 14 avdelningar. Språken är engelska, tyska, franska, latin och nordiska språk. 38 svenska och utländska tidskifter ingår också, den äldsta från 1855-1856, Homöopathiska underrättelser för Swenska folket. Dessa böcker och tidskrifter är förtecknade i nedanstående lista. Biblioteket rymmer dessutom ca 160 volymer med naturmedicinsk och allmän medicinsk litteratur vilka inte är förtecknade. Samlingens äldsta bok är en av Samuel Hahnemann själv: Unterricht für Wundärzte über die venerischen Krankheiten från 1789 och bland de yngsta märks Hans Elvesjös Dualistisk biologi med kvantfysik och spegelpartikelhomeopati (2013), Chris Jörgenfelts Den inre evolutionen – vägen till hälsa (2013), Motzi Eklöfs Homeopati i Sverige. En kontroversiell historia (2014), George Vithoulkas Homeopati: Energimedicin (2014) och Margot Granviks Klassisk homeopati. Den smarta effektiva framtida – och GENIALA – medicinen (2016). Biblioteket har nyligen förnyats med en mängd nyutkommen litteratur på engelska och tyska från Narayana Verlag i Kandern. Här finns namn som Rajan Sankaran, Jan Scholten, Frans Kusse, Patricia Le Roux och John Saxton.  De flesta böcker, alla tidskrifter och alla DVD:s är till hemlån.

Hahnemanniana heter avdelningen som utgör hjärtat i samlingen. Här finner man verk av och om Hahnemann. Då Hahnemann skrev Unterricht für Wundärzte über die venerischen Krankheiten 1789 hade han ännu inte utvecklat den homeopatiska läkemetoden, men redan här undervisar han om hur de förgiftande kvicksilverpreparaten retar kroppen. Ett av Hahnemanns huvudverk, Die chronischen Krankheiten (i fyra delar), finns i förstaupplaga. Den franska översättningen av Reine Arzneimittellehre, Traité de matière médical, finns även den i förstaupplaga. Hahnemanns viktigaste verk, Organon der Heilkunst, finns i femte och sjätte upplagorna på tyska, engelska och svenska. Översättningen till svenska av femte upplagan gjordes redan 1835 av läkaren P. J. Liedbeck (maskinskrift), en svensk förkämpe för homeopatin.

Bland verk om Hahnemann märks Thomas Lindsley Bradfords och Richard Haehls utförliga biografier.

I detta bibliotek kan man hitta litteratur av flera av Hahnemanns lärjungar: Boenninghausen, Hering, Jahr och Trinks. Vidare finner vi mängder av materia medicor och repertorier från skilda tider och på olika språk. Den största avdelningen är Klinisk homeopati med ryktbara tyska, amerikanska och engelska homeopaters verk. Den homeopatiska läkemetoden var mycket stor i USA under första hälften av 1900-talet. Där fanns på 1940-talet inte mindre än 50 sjukhus, där patienterna kunde få homeopatisk behandling och i början av det seklet var Hahnemann Medical College i Philadelphia det största homeopatiska lärosätet i världen. Bland ryktbara amerikanska homeopater märks Bradford, Dewey, Kent och Nash, bland tyska sådana Schwabe, Stauffer och Stiegele och bland engelska Burnett, Clarke, Ruddock och Tyler. Alla är de representerade här med ett stort antal volymer. Bland svenska homeopater hittar vi Aurell, Fransén, Kant och Ramme.

Biblioteket är inrymt i föreningslokalen på Upplandsgatan 75.

 

S.F.V.H:s homeopatiska bibliotek

Böcker och småskrifter

 

Allmän introduktion

Anon.: Bot utan biverkan. Egenvård med homeopati (Boiron) u.o. 1998

Anon.: A guide to homoeopathy. The rational art of medicine Uppl. 2 London 1957

Anon.: Homeopati – ett komplement till konventionell allergibehandling

Göteborg 1986

Anon.: Homoeopathy. What is it? u.o. u.å.

Anon.: Renseignements techniques (Les laboratoires homoeopathiques de France) Uppl. 7 Paris 1955

Anon.: Se även [Sammanbundna småskrifter], nedan

Bier, August: Se [Sammanbundna småskrifter], nedan

Blackie, Margery G.: Patienten i centrum Göteborg 1977

Braun, Arthur: Homeoterapins metodik Göteborg 1980

Burnett, James Compton: Fifty reasons for being a homoeopath London 1896

Burnett, James Compton: 50 Gründe, Homöopath zu sein Leipzig 1903

Charette, Gilbert: Vad är homöopati? Vad varje medicinare bör veta i ämnet

Stockholm 1926 2 ex.

Charette, Gilbert: Se även [Sammanbundna småskrifter], nedan

Clarke, John Henry: The enthusiasm of homoeopathy London 1907

Clarke, John Henry: Homoeopathy explained London 1905

Clarke, John Henry: A lecture on homoeopathy London 1902

Dunham, Carroll: Homoeopathy. The science of therapeutics Philadelphia u.å.

Fransén, Klara: Se [Sammanbundna småskrifter], nedan

Granvik, Margot: Klassisk homeopati. Den smarta effektiva framtida – och GENIALA – medicinen Stockholm 2016

Hoffmann, Achille: L’homoeopathie des gens du monde Paris 1891

Holst, H.: Se [Sammanbundna småskrifter], nedan

Jörgenfelt, Chris: Den inre evolutionen – vägen till hälsa [Mora] 2013

Kant, Herbert: Homeopatien. En jämförelse mellan dess ställning i Sverige och andra

    kulturländer Göteborg 1942

Kant, Herbert: Se även [Sammanbundna småskrifter], nedan

Langbridge, R. H.: A.B.C. of homoeopathy London u.å.

Leeser, Otto: Grundlagen der Heilkunde Lehrbuch der Homöopathie Band 2 Uppl. 2

Stuttgart Berlin Zürich 1927

Leeser, Otto: „Lehrbuch der Homöopathie”. Grundlagen der Heilkunde Band 1 Uppl. 3 Ulm 1963

Liljequist, Nils: Den homeopatiska läkemetoden historiskt och systematiskt framställd

Stockholm 1909

Lindskoug, Uno: Se [Sammanbundna småskrifter], nedan

Livingston, Ronald: Homoeopathy. Born 1810 – still going strong London 1973

Lomnäs, Erling: liten vitbok om homeopati Uppl. 1 Stockholm 2011 Uppl. 2 Stockholm 2011 Uppl. 3 Stockholm 2012

Magnan, A.: De l’homoeopathie et particulièrement de l’action des doses

    infinitésimales Paris 1855

McKenzie, Fraser: Homoeopathy. A live explanation of what homoeopathy is and

    what it means to your health London u.å.

Monteville, Frédéric: La vérité de l’homoeopathie Namur 1871

Much, Hans: Homöopathie. Kritische Gänge. Hüben und Drüben Leipzig 1926

Parseval, Lud. de: Homoeopathie et allopathie Paris 1856

Pellas, Christer: Homeopatian aakkoset. Homeopatiens ABC Tampere 1984

Ramme, S. H.: Se [Sammanbundna småskrifter], nedan

Requin, M.: Homoeopathie (utdrag ur supplementet till Dictionnaire des dictionnaires de médecine) Paris u.å.

Rockström, P.: Hahnemanns homeopati Stockholm 1918

Schultz, Hugo: Se [Sammanbundna småskrifter], nedan

Speight, Phyllis: Homoeopathy London 1979

Wahlström, Pär: Må bättre till kropp och själ – en bok om homeopati och dess

    helande kraft och hur du själv med egenvård kan stärka din mentala och emotionella

    hälsa Riga 2005

Vallberg, Viktor: Bliv din egen läkare nytryck Stockholm 2004

Vannier, Pierre: L’homéopathie Paris 1955

Weir, John: Homoeopathy. An explanation of its principles London u.å.

Wheeler, C. E.: Se [Sammanbundna småskrifter], nedan

Vithoulkas, George: Homeopathy. Medicine for the new millennium Uppl. 27 Aten 2008

Vithoulkas, George: Homeopati: Energimedicin Stockholm 2014

Vithoulkas, George: Homeopati: Energimedicin Uppl. 2 Stockholm 2014

[Sammanbundna småskrifter:]

Charette, G.: Vad är homöopati? (övers.) Stockholm 1926

Schultz, H.: Min ställning till homeopatien (övers.) Stockholm 1947

[Anon.]: Vad vet ni om homeopatien? Stockholm 1943

Fransén, Klara: Mitt livsmål. Svanesång Stockholm 1941

Holst, H.: Samuel Hahnemann. Homöopatiens stiftare (sammanbunden med) Axell, O. T.: Hvad är homöopati? Östersund 1909

Ramme: S. H.: Kommer de homeopatiska medlen att förbjudas? Kungsbacka 1961

[Lindskoug, U.]: En fråga om frihet och rättigheter … [Malmö 1972?]

Kant, H.: Homeopatien och lagstiftningen. En utredning … Göteborg 1942

Wheeler, C. E.: Homeopatien inför förnuftets forum (övers.) Sollefteå 1933

Kant, H.: Zetterlingska donationen. En homeopatisk fond vid Uppsala universitet Hjo 1946

Kant, H.: Homeopatisk medicin Hjo 1938

Bier, A.: Hur bör vi ställa oss till homeopatien? (övers.) Stockholm 1950

Fransén, Klara: Väckelserop till alla medlemmar av regeringen och riksdagen samt till allt Sveriges folk Stockholm 1933

[Kant, H., utg.]: Radiodebatten om helbrägdagörelse och homeopati. Det homeopatiska inslaget i diskussionen och pressens referat Stockholm 1950

 

Materiae medicae, på tyska och latin

Anon.: Die Anwendung der in der Homöopathie gebräuchlichen äusserlichen

    Heilmittel Leipzig 1898

Anon.: Homöopathisches Arzneibuch Uppl. 2 Leipzig 1934

Anon.: Homöopathisches Arzneibuch Uppl. 3 Leipzig 1958

Alex, Peter: Borrelia Burgdorferi Köthen 2010

Boericke, William: Handbuch der homöopathischen Materia medica Uppl. 2 Heidelberg 1996

Dahlke, Paul: Gesichtete Arzneimittellehre Stuttgart 1928

Dewey, Willis A.: Katechismus der reinen Arzneiwirkungslehre

Uppl. 2 Leipzig 1912

Dewey, Willis A.: Katechismus der reinen Arzneiwirkungslehre Uppl. 3

Leipzig 1921

Dewey, Willis A.: Katechismus der reinen Arzneiwirkungslehre

Uppl. 4 Leipzig 1929

Farrington, E. A.: Klinische Arzneimittellehre Uppl. 2 Leipzig 1913

Fellenberg-Ziegler, A. von: Kleine homöopathische Arzneimittellehre

Uppl. 9 Leipzig 1919

Fellenberg-Ziegler, A. von: Kleine homöopathische Arzneimittellehre

Uppl. 10 Leipzig 1925

Fellenberg-Ziegler, A. von: Kurze homöopathische Arzneimittellehre Leipzig 1874

Gross, H. & Hering, Constantine: Vergleichende Arzneiwirkungslehre

Leipzig 1892

Heinigke, Carl: Handbuch der homöopathischen Arzneiwirkungslehre Leipzig 1922

Jaedicke, Hans-Georg: Dr. Schüsslers Biochemie. Eine Volksheilweise Hamburg u.å.

Leeser, Otto: „Lehrbuch der Homöopathie“ A: Mineralische Arzneistoffe Uppl. 2 Heidelberg 1968

Leeser, Otto: Lehrbuch der Homöopathie Arzneimittellehre C: Tierstoffe Ulm 1961

Mezger, Julius: Gesichtete homöopathische Arzneimittellehre Band 1 Uppl. 3 Ulm 1964

Mezger, Julius: Gesichtete homöopathische Arzneimittellehre Band 2 Uppl. 3 Ulm 1966

Müller, Clotar: Charakteristik der wichtigsten homöopathischen Heilmittel

Uppl. 4 Leipzig 1902 2 ex.

Müller, Clotar: Charakteristik der wichtigsten homöopathischen Heilmittel

    Uppl. 5 Leipzig 1935

Nash, E. B.: Leitsymptome in der homöopathischen Therapie Berlin 1953

Possart, A.: Homöopathische Arzneimittellehre aller in den Jahren 1850-57 geprüften

    Mittel Nordhausen 1858

Scheidegger, Edwin: Kompendium der Homöotherapie Bern 1948

Schindler, Herbert: Vorschläge für das neue Deutsche Homöopathische Arzneibuch

Band 1-3 Würtemberg 1955-1957

Schindler, Herbert: Vorschläge für das neue Deutsche Homöopathische Arzneibuch

Band 4-9 Würtemberg 1958-1964

Schmidt, E.: Lehrbuch der homöopathischen Arzneimittellehre Dresden 1930

Schwabe, Willmar: Pharmacopoea homoeopathica polyglotta Leipzig 1929

Stauffer, Karl: Klinische homöopathische Arzneimittellehre

Uppl. 2 Regensburg 1926

Stauffer, Karl: Klinische homöopathische Arzneimittellehre

Uppl. 4 Regensburg 1955

Stiegele, Alfons: Homöopathische Arzneimittellehre Stuttgart 1949 2 ex.

Trinks, Carl Friedrich: Handbuch der homöopathischen Arzneimittellehre

Band 1 Leipzig 1847

Trinks, Carl Friedrich: Handbuch der homöopathischen Arzneimittellehre

Band 2 Leipzig 1847

Voorhoeve, Jacob: Arzneiwirkungslehre neuerer homöopathischer Heilmittel

Leipzig 1910

 

Materiae medicae, på engelska

Allen, Henry C.: Keynotes and characteristics Philadelphia 1916

Allen, Henry C.: The materia medica of the nosodes Philadelphia 1910

Allen, Henry C.: The materia medica of the nosodes Calcutta 1973

Allen, Henry C.: The materia medica of the nosodes New Delhi 1977

Allen, Timothy Field: A handbook of materia medica and homoeopathic therapeutics Philadelphia 1889

Allen, Timothy Field: A primer of materia medica Philadelphia och London 1936

Arndt, H. Rudolf: First lessons in the symptomatology Philadelphia 1904

Bell, James B.: The homoeopathic therapeutics of diarrhoea Philadelphia 1914

Boericke, William: Pocket manual of homoeopathic materia medica New York 1927

Boericke, William & Dewey, Willis A.: The twelve tissue remedies of Schüssler

Philadelphia 1914

Boericke, William & Tafel, Louis H.: The american homoeopathic pharmacopoeia

Philadelphia 1928

British homoeopathic pharmacopoeia Uppl. 3 London 1882

Clark, G. Hardy: The ABC manual of materia medica and therapeutics

Philadelphia 1905

Clarke, John Henry: A dictionary of practical materia medica Band 1 Uppl. 1

London 1900

Clarke, John Henry: A dictionary of practical materia medica Band 2:1 Uppl. 1

London 1902

Clarke, John Henry: A dictionary of practical materia medica Band 2:2 Uppl. 1

London 1902

Clarke, John Henry: A dictionary of practical materia medica Band 1 Uppl. 2

London 1925

Clarke, John Henry: A dictionary of practical materia medica Band 2 Uppl. 2

London 1925

Clarke, John Henry: A dictionary of practical materia medica Band 3 Uppl. 2

London 1925

Clarke, John Henry: Dr. Skinner’s grand characteristics of the materia medica

London 1931

Clarke, John Henry: Radium as an internal remedy London 1908

Cleveland, C. L.: Salient materia medica and therapeutics Philadelphia 1888

Dewey, Willis A.: Essentials of homoeopathic materia medica and homoeopathic

    pharmacy Philadelphia 1908

Dunham, Carroll: Lectures on materia medica u.o. 1934

Gentry, William D.: The rubrical and regional text-book of the homoeopathic materia

    medica Philadelphia 1890

Gibson, D. M.: Belladonna, a study. Hyoscyamus niger, a study. Stramonium,

    a study London 1964

Gibson, D. M.: Calcarea phosphorica, a study. Calcarea fluorica, a study

London 1969

Gibson, D. M.: Psorinum, a study. Baryta carbonica, a study London 1969

Gilbert, Peter: Thorsons complete guide to homoeopathically prepared mineral tissue

    salts Wellingborough 1989

Hansen, Oscar: A text-book of materia medica and therapeutics of rare homoeopathic

    remedies London 1899

Hering, Constantine: The guiding symptoms of our materia medica Band 1

New Delhi 1974

Hering, Constantine: The guiding symptoms of our materia medica Band 2

New Delhi 1974

Hering, Constantine: The guiding symptoms of our materia medica Band 3

New Delhi 1975

Hering, Constantine: The guiding symptoms of our materia medica Band 4

New Delhi 1975

Hering, Constantine: The guiding symptoms of our materia medica Band 5

New Delhi 1975

Hering, Constantine: The guiding symptoms of our materia medica Band 6

New Delhi 1975

Hering, Constantine: The guiding symptoms of our materia medica Band 7

New Delhi 1976

Hering, Constantine: The guiding symptoms of our materia medica Band 8

New Delhi 1976

Hering, Constantine: The guiding symptoms of our materia medica Band 9

New Delhi 1976

Hering, Constantine: The guiding symptoms of our materia medica Band 10

New Delhi 1976

Hughes, Richard: A manual of pharmacodynamics London 1912

Hughes, Richard & Dake, J. P.: A cyclopaedia of drug pathogenesy Band 1

New York 1886

Hughes, Richard & Dake, J. P.: A cyclopaedia of drug pathogenesy Band 2

New York 1888

Hughes, Richard & Dake, J. P.: A cyclopaedia of drug pathogenesy Band 3

New York 1890

Hughes, Richard & Dake, J. P.: A cyclopaedia of drug pathogenesy Band 4

New York 1891

Jones, Stacy: The medical genius; a guide to the cure Philadelphia 1912

Kent, James Tyler: Lectures on homoeopathic materia medica Uppl. 3

Philadelphia 1923

Kent, James Tyler: Lectures on homoeopathic materia medica New Delhi u.å.

Kent, James Tyler: Lectures on homoeopathic materia medica New Delhi 1984

Kusse, Frans: Children´s types – 56 homeopathic constitutional remedies Kandern 2011

Kusse, Frans: Homeopathic types Kandern 2011

Le Roux, Patricia: Hydro-Homeopathic energy Paris 2005

Le Roux, Patricia: Metals in Homeopathy Kandern 2009

Lippe, Adolph von: Keynotes of the homoeopathic materia medica

Philadelphia 1915

Minton, Henry: Uterine therapeutics New York 1906

Nash, E. B.: Leaders for the use of sulphur Philadelphia 1907 2 ex.

Nash, E. B.: Leaders in homoeopathic therapeutics Philadelphia 1921

Nash, E. B.: The testimony of the clinic Philadelphia 1911

Pierce, Willard Ide: Plain talks on materia medica Philadelphia 1911

Rabe, R. F.: Medical therapeutics for daily reference Philadelphia 1920

Royal, George: Text-book of homeopathic materia medica Philadelphia 1920 2 ex.

Saxton, John: Bowel nosodes Uppl. 2 Glasgow 2012

Tyler, Margaret L.: Drosera London 1927

Tyler, Margaret L.: Homoeopathic drug pictures Bradford 1978

Wheeler, Charles Edwin: An introduction to the principles and practice of

    homoeopathy London 1919

 

Materiae medicae, på franska

Audouit, dr: Études pathogénétiques et thérapeutiques sur l’hydrocotyle asiatica Paris 1857

Houat, L. T.: Nouvelles données de matière médicale homoeopathique Band 1 Paris 1866

Houat, L. T.: Nouvelles données de matière médicale homoeopathique Band 2 Paris 1868

Imbert-Gourbeyre, Antoine: Histoire de l’aconit Paris 1895

Imbert-Gourbeyre, Antoine: Mémoire sur l’arnica montana Paris 1877

Jousset, Pierre: Traité élémentaire de matière médicale expérimentale Band 1 Paris 1884

Pharmacopée homoeopathique française Paris 1898

Simon, Léon: Étude sur l’aconit Paris 1893

 

Materiae medicae, på svenska

Aurell, Victor: Kortfattad homeopatisk läkemedelslära Göteborg 1946

Boenninghausen, Clemens Maria Franz von: Kroppens sidor och släktskap mellan

    medel Göteborg 1983 (tryckt tillsammans med Gibson, Robert: Läkemedlens

    harmoni)

Dewey, Willis A.: Det väsentliga ur homeopatisk materia medica och den

    homeopatiska sjukdomsbehandlingen Göteborg 1980 (tryckt tillsammans med

Ramme, S. H. & Aurell, Victor: Läkemedlens harmoni)

Eselböck, Gert: Handbok Del 2 Homeopatisk läkemedelslära Göteborg1990

Eselböck, Gert: Materia medica prima Eisenstadt 2008

Fransén, Klara: Aconitum napellus (efter en föreläsning) och vårtrötthet

Stockholm 1935 2 ex.

Fransén, Klara: Belladonna Stockholm 1931 2 ex.

Fransén, Klara: Rhus toxicodendron Stockholm 1937

Gibson, Robert: Läkemedlens harmoni Göteborg 1983 (tryckt tillsammans med

Boenninghausen, Clemens Maria Franz von: Kroppens sidor och släktskap

    mellan medel)

Jonsson, J.: Homeopatisk receptbok Östersund 1930

Ramme, Bo: Beskrivning av några av de vanligaste homeopatiska nosoderna

Göteborg 1979

Ramme, S. H. & Aurell, Victor: Homeopatisk materia medica Uppl. 2 Göteborg 1995

Ramme, S. H. & Aurell, Victor: Läkemedlens harmoni Göteborg 1980

(tryckt tillsammans med Dewey, Willis A.: Det väsentliga ur homeopatisk

    materia medica …)

Swärd, Monika S. (prövningsledare): Prövning av Antimonium phosphoricum

datorutskrift 2006

Thernström, Siv: Essentiell Materia Medica Göteborg 2012

Vithoulkas, George: Materia medica viva (översättn. av Anita Back) Band 1-10

Angered 2001-2006

Voisin, Henri: Homeopatisk materia medica Göteborg 1971

 

Historia

Anon.: Faculty of homoeopathy act, 1950 Ch. xx London 1950

Anon.: The faculty of homoeopathy. List of officers, council, fellows, members and

    associates of the faculty London 1965

Anon.: The faculty of homoeopathy. Prospectus of the post-graduate school of

    homoeopathy London 1965

Anon.: Report and statement of account (The homoeopathic research and educational

    trust) London u.å.

Anon.: The royal London homoeopathic hospital. Centenary 1849-1949 London u.å.

Anon.: The royal London homoeopathic hospital. Founded 1849 London u.å.

Anon.: Vad är homeopati? Kungsbacka 1959

Becker, Henri: La loi les hôpitaux homoeopathiques Paris 1870

Benjamin, Alva: The world’s present-day need of homoeopathy London 1956

Boenninghausen, Clemens Maria Franz von: Les aphorismes d’Hippocrate accompagnés des gloses d’un homoeopathe Band 1 Paris 1864

Boenninghausen, Clemens Maria Franz von: Les aphorismes d’Hippocrate accompagnés des gloses d’un homoeopathe Band 2 Bryssel 1864

Bradford, Thomas Lindsley: The pioneers of homoeopathy Philadelphia 1897

Catellan, Charles: Le docteur marquis de Nuñez Paris 1880

Chapiel, J.: Des rapports de l’homoeopathie avec la doctrine des signatures Paris 1866

Chargé, A.: L’homoeopathie et ses détracteurs à l’occasion de l’épidémie de choléra Paris 1855

Chauvet, N.-M.: L’avenir de l’homoeopathie Band 1 Tours 1859

Clarke, John Henry: Thomas Skinner. A biographical sketch London 1907

Croserio, Camille: Statistique de la médecine homoeopathique Paris 1848

(Dufresne): Coup d’oeil historique sur l’homoeopathie u.o. u.å.

Fleury, Armand de: L’homoeopathie dans la charente Angoulême 1857

Fransén, Klara: Homöopatiens dolda kraft u.o. u.å. (xeroxkopia)

Fransén, Klara: Hur jag blev homeopat. En ropandes röst till herrar läkare och

    lagstiftare Stockholm 1922

Fransén, Klara: Mitt livsmål. Svanesång Stockholm 1941

Fransén, Klara: Vår förenings syftemål Stockholm 1917

Gallavardin: Le comte des Guidi. Introducteur de l’homoeopathie en France Paris 1863

Gallavardin: L’enseignement clinique en Allemagne Lyon 1858

Gonnard, Claude: L’homoeopathie et M. le docteur Gubler u.o. 1872

Granier, Michel: Conférences sur l’homoeopathie Paris 1858

Guérard, Alph.: De l’homoeopathie Paris 1837

Holcombe, William H.: How I became a homoeopath Philadelphia 1892

Imbert-Gourbeyre, Antoine: Lectures publiques sur l’homoeopathie Paris 1865

Jousset, Pierre: Conférences publiques sur l’homoeopathie Paris 1867

Kant, Herbert: Zetterlingska donationen. En homeopatisk fond vid Uppsala

    universitet Stockholm 1946 2 ex.

Liedbeck, P. J.: Doktor Frans Theodor Noréus. Några drag till lefnadsteckning Stockholm 1860

Liedbeck, P. J.: Kort framställning af homeopathiens närvarande ställning i främmande länder Stockholm 1846 2 ex.

Liljequist, Nils: Den homeopatiska läkemetoden historiskt och systematiskt framställd Uppl. 2 Stockholm 1898

Mitchell, George Ruthven: The survival of homoeopathy London u.å.

Mure, dr: La philosophie absolue Paris 1884

Perrussel, François: Lettres nouvelles ou nos conférences sur l’homoeopathie ou la

    vérité en médecine Paris 1866

Salevert, L. de Fayolle: Principes de la doctrine médicale homoeopathique Paris 1853

Schlegel, Emil: Heilkunst als Weltmitte Karlsruhe 1931

Scudery, L.: Observations pratiques sur l’homoeopathie Paris 1857

Simon, Léon: Conférences sur l’homoeopathie Paris 1869

Swärd, Monika S.: Nyckeln till homeopatin Stockholm 2008

Tessier, Jean-Paul et al.: Le docteur Pierre Jousset 1818-1910 u.o. u.å.

Tischner, Rudolf: Geschichte der Homöopathie Leipzig 1939

Vallberg, Viktor: Huru jag blev lekmannaläkare Sundsvall 1924

Wandery, J. A.: Homöopati Uppl. 2 Gefle 1921

Wandery, J. A.: Homeopati Uppl. 3 Tierp 1930

Weir, John: Betraktninger over 45 års virke som homøopatisk lege Trondheim 1957

Weir, John: The science and art of homoeopathy Delhi u.å.

 

Hahnemanniana

Hahnemann, Samuel: Unterricht für Wundärzte über die venerischen Krankheiten Leipzig 1789

Hahnemann, Samuel: Die chronischen Krankheiten, ihre eigenthümliche Natur und

    homöopathische Heilung Band 1 Uppl. 1 Dresden und Leipzig 1828

Hahnemann, Samuel: Die chronischen Krankheiten, ihre eigenthümliche Natur und

    homöopathische Heilung Band 2 Uppl. 1 Dresden und Leipzig 1828

Hahnemann, Samuel: Die chronischen Krankheiten, ihre eigenthümliche Natur und

    homöopathische Heilung Band 3 Uppl. 1 Dresden und Leipzig 1828

Hahnemann, Samuel: Die chronischen Krankheiten, ihre eigenthümliche Natur und

    homöopathische Heilung Band 4 Uppl. 1 Dresden und Leipzig 1830

Hahnemann, Samuel: Kleine medicinische Schriften Gesammelt und herausgegeben

    von D. Ernst Stapf Band 1-2 Dresden und Leipzig 1829

Hahnemann, Samuel: Reine Arzneimittellehre Band 1 Uppl. 3

Dresden und Leipzig 1830

Hahnemann, Samuel: Reine Arzneimittellehre Band 2 Uppl. 3

Dresden und Leipzig 1833

Hahnemann, Samuel: Reine Arzneimittellehre Band 3 Uppl. 2 Dresden 1825

Hahnemann, Samuel: Reine Arzneimittellehre Band 4 Uppl. 2 Dresden 1825

Hahnemann, Samuel: Reine Arzneimittellehre Band 5 Uppl. 2

Dresden und Leipzig 1826

Hahnemann, Samuel: Reine Arzneimittellehre Band 6 Uppl. 2

Dresden und Leipzig 1827

Hahnemann, Samuel: Traité de matière médicale Band 1 Uppl. 1 Paris 1834

Hahnemann, Samuel: Traité de matière médicale Band 2 Uppl. 1 Paris 1834

Hahnemann, Samuel: Traité de matière médicale Band 3 Uppl. 1 Paris 1834

Hahnemann, Samuel: Doctrine et traitement homoeopathique des maladies chroniques Band 1 Uppl. 2 Paris 1846

Hahnemann, Samuel: Doctrine et traitement homoeopathique des maladies chroniques Band 2 Uppl. 2 Paris 1846

Hahnemann, Samuel: Doctrine et traitement homoeopathique des maladies chroniques Band 3 Uppl. 2 Paris 1846

Hahnemann, Samuel: Études de médecine homoeopathique Paris 1850

Hahnemann, Samuel: Études de médecine homoeopathique Paris 1855

Hahnemann, Samuel: Traité de matière médicale homoeopathique Band 1 Paris 1876?

Hahnemann, Samuel: Traité de matière médicale homoeopathique Band 2 Paris u.å.

Hahnemann, Samuel: Traité de matière médicale homoeopathique Band 3 Paris

Hahnemann, Samuel: Traité de matière médicale homoeopathique Band 4 Paris 1891

Hahnemann, Samuel: The chronic diseases, their peculiar nature and their

    homoeopathic cure Philadelphia 1904

Hahnemann, Samuel: The chronic diseases, their peculiar nature and their

    homoeopathic cure Band 1 New Delhi 1978

Hahnemann, Samuel: The chronic diseases, their peculiar nature and their

    homoeopathic cure Band 2 New Delhi 1978

Hahnemann, Samuel: Materia medica pura Band 1 New Delhi u.å.

Hahnemann, Samuel: Materia medica pura Band 2 New Delhi u.å.

Hahnemann, Samuel: Materia medica pura Band 1 London & Philadelphia 1936

Hahnemann, Samuel: Materia medica pura Band 2 London & Philadelphia 1936

Hahnemann, Samuel: Organon der Heilkunst Utdrag ur uppl. 5, översatt till

svenska 1835 av Peter Jacob Liedbeck, maskinskrift

Hahnemann, Samuel: Organon of medicine Uppl. 5 Philadelphia 1910

Hahnemann, Samuel: Organon der Heilkunst Uppl. 6 Leipzig 1921 3 ex.

Hahnemann, Samuel: Organon of medicine Uppl. 6 Philadelphia 1922

Hahnemann, Samuel: Organon. Läkekonstens verktyg Uppl. 6 Göteborg 1974

Albrecht, Franz: Dr. Samuel Hahnemann’s, des Begründers der Homöopathie, Leben und Wirken Uppl. 2 Leipzig 1875

Aurell, Victor: Hovrådet doktor Samuel Hahnemann, hans liv och verksamhet

Göteborg 1943 3 ex.

Bakody, Theodor von: Hahnemann redivivus. Apologetische Analekten aus den

    Schriften Leipzig 1883

Bradford, Thomas Lindsley: The life and letters of dr. Samuel Hahnemann

Philadelphia 1895

Clarke, John Henry: Hahnemann and Paracelsus London 1923

Haehl, Erich: En läkare blir rebell Stockholm 1944

Haehl, Richard: Samuel Hahnemann. His life and work Band 1 London 1922

Haehl, Richard: Samuel Hahnemann. His life and work Band 2 London u.å.

Schepper, Luc De: Hahnemann im Brennpunkt Kandern 2007

Schepper, Luc De: Hahnemann Revisited               2001

Schlegel, Emil: Samuel Hahnemanns Ordnung der Heilkunde

Regensburg 1925 2 ex.

Tyler, Margaret L.: Hahnemann’s conception of chronic disease, as caused by

    parasitic micro-organisms London 1933

Weir, John: Samuel Hahnemann and his influence on medical thought London 1934

 

Kritik – Försvar

Anon.: Appeal to physicians Harpenden 1965 2 ex.

Anon. (Un partisan de l’homéopathie): Essai de synthèse du composé humain Paris 1899

Anon.: Frihet eller tvång inom hälso- och sjukvården Stockholm 1960

Anon.: Förföljelserna mot homöopatien Östersund 1908

Anon.: L’homoeopathie dans les hopitaux Paris 1865

Anon.: Specialitetskungörelsen och de homeopatiska läkemedlen jämte homeopatins

    ställning i Storbritannien och Tyskland Stockholm 1954 2 ex.

Anon.: Till homeopatins vänner Göteborg u.å.

Arréat, G. F. Ch.: De l’homoeopathie Paris … 1859

Bier, August: Hur bör vi ställa oss till homeopatien? Stockholm 1950

Bier, August: Wie sollen wir uns zu der Homöopathie stellen? Uppl. 6-8

München 1925

Bier, August: Wie sollen wir uns zu der Homöopathie stellen? Uppl. 10

München 1926 2 ex.

Dessaix, J.-M.: De la médecine conjecturale soi-disant rationelle Paris & Lyon 1843

Dessaix, J.-M.: L’homoeopathie et ses agresseurs Paris & Lyon & Genève 1836

Donner, Fritz: Vier Vorlesungen über Homöotherapie Leipzig 1935

Dumas: Opinion de M. le sénateur Dumas sur l’homoeopathie Paris 1865

Espanet, dr: Des innovations dangereuses en homoeopathie Paris & London & Madrid 1880

Flasschoen, Charles Isidore: De la nécessité d’enseigner tout de suite l’homoeopathie dans les facultés de médecine Paris 1904

Fleury, P. Henry: L’homoeopathie dévoilée Paris 1885

Fransén, Klara: Föredrag å K. Musikaliska Akademien Söndagen den 25 februari

    1923 [om vaccinationstvånget] u.o. u.å.

Fransén, Klara: Homeopatiens dolda kraft Stockholm 1921

Fransén, Klara: Livets läkekonst Stockholm 1918

Fransén, Klara: Ännu en gång en ropandes röst till Herrar Lagstiftare.

    Lifselixiret Stockholm 1919

Gjesdal, J. F.: Tvangsvaksinasjon. Er det forsvarlig? Bergen u.å.

Guidi, S. des: Lettre à M M. les membres de la Société Royale de Médecine, sur la réponse qu’ils ont adressée au ministre de l’instruction publique, en avril 1835, au sujet de l’homoeopathie Lyon 1835

Guyard, Auguste: L’allopathie et l’homoeopathie jugées par les médecins Paris 1869

Helleday, Hjalmar: Homöopatiens berättigande Östersund 1906

Holst, H.: Framstående läkare som öfvergått till homöopatien Östersund 1910

Kant, Herbert: Homeopatien inför riksdagen Stockholm 1950

Kant, Herbert: Radiodebatten om helbrägdagörelse och homeopati Stockholm 1950

Kötschau, Karl: On the scientific basis of homeopathy Leipzig 1930

Lecoupeur, V.-E.: De l’homoeopathie et de son état actuel Paris 1867

Liljestrand, G.: Om homöopati Stockholm 1941

Lindskoug, Uno: En fråga om frihet och rättigheter u.o. u.å.

Monestrol, J. de: De l’homoeopathie Paris 1861

Much, Hans: Von homöopathischen Dingen Stuttgart 1929

Neatby, T. Miller: Homoeopathy reasoned out London u. å.

Ollivier, D. J. G.: Examen critique de l’homoeopathie Paris 1877

Perrussel, François: L’homoeopathie ou la médecine de l’analogie Paris 1862

Perrussel, François: Lettres à un ami du progrès sur l’homoeopathie Paris 1838?

Peschier, Ch.-G.: Observations sur le jugement que porte le fédéral sur l’homoeopathie Genève 1835 2 ex.

Pétroz, dr, et al.: Réponse à la note scientifique surla doctrine homoeopathique Paris 1858

Planer, Reinhard: Der Kampf um die Homöopathie pro et contra Leipzig 1926

Ramme, S. H.: Kommer de homeopatiska läkemedlen att förbjudas? Göteborg 1961

Schelin, Carl: Förslaget om ny lagstiftning mot homeopatien Stockholm 1950

Schimert, G.: Homeopatiens teori och praktik och dess ställning i den moderna

    medicinen Stockholm 1938

Schultz, Hugo: Min ställning till homeopatien Järna 1981

Schulz-Greifswald, Hugo: Meine Stellung zur Homöopathie München 1925

Schädler, Emil: Die Homöopathie und ihre Feinde Bern 1868

Schädler, Emil: Die Homöopathie vernichtet durch Herrn Professor Dr Munk Bern 1868

Thayer, Amédée: Rapport fait par M. Amédée Thayer sénateur sur une pétition relative à l’homoeopathie Paris 1865

Vallberg, Viktor: Vaccination och virus Stockholm 1954

Wiésecké, Henri: De l’homoeopathie. Mémoire justificatif Paris 1838

 

Forskning – Teori

Bier, August: Homöopathie und harmonische Ordnung der Heilkunde

Stuttgart 1949

Boenninghausen, Clemens Maria Franz von: The lesser writings

Philadelphia 1908

Boyd, W. E.: The application of a new biological heart-rate recorder London 1953

Boyd, W. E.: Biochemical and biological evidence of the activity of high potencies London 1954

Bradford, Thomas Lindsley: The logic of figures or comparative results of

    homoeopathic and other treatments Philadelphia 1900

Chand, Diwan Harish: Principles of homoeopathy in relation to conceptions of

    allergy and immunity u.o. 1966

Close, Stuart: The genius of homoeopathy Philadelphia 1924

Compte rendu des travaux du congrès médical homoeopathique (1851) Paris 1851

Compte rendu des travaux du congrès médical homoeopathique (1855) Paris 1856

Compte rendu des travaux du congrès médical homoeopathique (1856) Paris 1857

Compte rendu des travaux du congrès international de médecine homoeopathique (1867) Paris 1868

Comptes rendus sténographiques publiés … congrès international d’homoeopathie (1878) Paris 1879

Comptes rendus du congrès international d’homoeopathie (1889) Paris 1890

Compte rendu du congrès international d’homoeopathie (1900) Corbeil 1901

Daudel, P. & Robilliart, M.: Étude des dilutions homoeopathiques à l’aide de la méthode des indicateurs radio-actifs (särtryck ur Cahiers d’homéopathie et de thérapeutique comparée 1946:2) u.o. u.å.

Elvesjö, Hans: Dualistisk biologi med kvantfysik och spegelpartikelhomeopati Stockholm 2013

Eselböck, Gert: Homeopati enligt Hahnemann [Stockholm] 2013

Feigl, Fritz: Qualitative analysis by spot tests New York 1947

Gescher, Julius: Wege zur praktischen Homöopathie Wissenschaft und Methode

Stuttgart 1948

Hintze, K.: Homöopathie oder Allopathie? Radeburg 1927

The homoeopathic research and educational trust. Report and statement of account 1965 London 1965?

International homoeopathic league quinquennial congress (London 1956) London u.å.

International homoeopathic congress New Delhi 1967 u.o. u.å.

Kant, Herbert: Homeopatisk medicin. Effektiviteten hos homeopatiskt potenserade droger bekräftad av modern naturvetenskaplig forskning Hjo 1938

Kent, James Tyler: Lectures on homoeopathic philosophy Memorial ed.

Chicago 1919

Kent, James Tyler: Lectures on homoeopathic philosophy Memorial ed.

Chicago 1929

Kent, James Tyler: Lectures on homoeopathic philosophy New Delhi 1979

Leeser, Otto: Archiv für Homöopathie Band 1-2 Stuttgart 1953

Little, Arthur & Mitchell, K. A.: Tablet making Liverpool u.å.

Madaus, G.: Forschungsergebnisse auf dem Gebiete biologischer Heilmittel

Radebeul 1938

Meng, Hermann: Die Gesamt-Symptome in der Homöopathie Radebeul 1930

Müller, Felix: Das letzte einsame Molekül in der Hochpotenz Radeburg 1926

Neugebauer, H. & Edwardsson, A.: Undersökning av homeopatiska läkemedel

    Stockholm 1932

Ostwald, Wolfgang: Physikalisch-chemische Grundfragen der Homöopathie

    Radeburg 1927

Sankaran, Rajan: Einblicke ins Pflanzenreich Band 3 Mumbai u.å.

Sankaran, Rajan: Sankaran’s Tabellen Mumbai 2005

Sankaran, Rajan: The sensation in homoeopathy Mumbai 2009

Sankaran, Rajan: Struktur Band 1 Mumbai 2009

Sankaran, Rajan: Struktur Band 2 Mumbai 2009

Sankaran, Rajan: The synergy in homoeopathy Mumbai 2012

Sankaran, Rajan & Petri, Sandra: Sankaran’s plant sensations in pictures Mumbai 2013

Schoeler, Heinz: Grundsätzliches zum Verständnis der Homöopathie Leipzig 1937

Scholten, Jan: Secret Lanthanides. Road to independence Utrecht 2005

Schwenk, Theodor: Grundlagen der Potenzforschung Arlesheim 1954

Stappaerts, H.: Examen du système de S. Hahnemann. Le spiritualisme et le matérialisme en médecine Louvin 1881

Traube, J.: Ueber die Wirkung von Arzneimitteln und Giften Radeburg u.å.

Wheeler, C. E.: Homeopatien inför förnuftets forum Sollefteå 1933

Vithoulkas, George: Homeopati – en vetenskap? Göteborg 1982

 

Repertorier

Allen, Timothy Field: Boenninghausen’s therapeutic pocket book, for homoeopathic

    physicians Uppl. 3 Philadelphia 1912

Allen, Timothy Field: Boenninghausen’s therapeutic pocket book, for homoeopathic

    physicians Uppl. 5 Philadelphia 1931

Berridge, E. W.: Complete repertory to the homoeopathic materia medica

London 1873

Boenninghausen, Clemens Maria Franz von; A systematic, alphabetic repertory

    of homoeopathic remedies New Delhi 1979

Boger, C. M.: Boenninghausen’s characteristics and repertory Parkersburg 1905

Clarke, John Henry: A clinical repertory to the dictionary of materia medica

London 1904 2 ex.

Dahlke, Paul: Gesichtete Arzneimittellehre. Repertorium Stuttgart 1928

Gauß, Fritz: Wie finde ich das passende Arzneimittel? Uppl. 2 Heidelberg 1969

Kent, James Tyler: Kent’s final general repertory of the homoeopathic materia medica New Delhi 1980

Kent, James Tyler: Repertory of the homoeopathic materia medica Uppl. 3

Chicago 1924

Kent, James Tyler: Repertory of the homoeopathic materia medica Uppl. 5

Chicago 1945

Kent, James Tyler: Use of the repertory. How to study the repertory New Delhi u.å.

Müller, Clotar: Systematisch-alphabetisches Repertorium der gesammten

    homöopathischen Arzneimittellehre Leipzig 1848

Nash, E. B.: Regional leaders Philadelphia 1908 2 ex.

Roberts, Herbert:”Sensations as if –“ Philadelphia 1937

Roberts, Herbert A. & Wilson, Annie C.: The principles and practicability of

    Boenninghausen’s therapeutic pocket book New Delhi 1980

Schwabe, Willmar: Homoeopathic repetitorium Karlsruhe 1994

Schwabe, Willmar: Kurzgefasstes Taschenrepertorium Leipzig 1932

Schwabe, Willmar: Leitfaden für die homöopathische Praxis Leipzig 1936

Stauffer, Karl: Symptomen-Verzeichnis nebst vergleichenden Zusätzen zur

    Homöopathischen Arzneimittellehre Regensburg 1929

Tyler, Margaret L.: A study of Kent’s repertory Ashford 1914

 

Klinisk homeopati, på tyska

Beuchelt, Hellmuth: Homöopathische Reaktions-Typen in Wort und Bild Ulm 1960

Borland, Douglas: Homöopathische Grippemittel Uppl. 3 Kandern 2013

Brandt, Joh. C. Fr.: Homöopathischer Haus- und Selbstarzt Leipzig 1921

Cartier, François: Abriss der Homöopathischen Therapie der Krankheiten der

    Verdauungswege Leipzig u.å.

Clarke, John Henry: Clarkes Taschenbuch homöopathischer Verordnungen

Leipzig 1931

Dewey, Willis A.: Katechismus der Homöopathischen Therapie Leipzig 1925

Donner, H.: Ueber Spätformen von angeborener Syphilis Leipzig 1896

Fauth, Adolf: Kleiner Homöopathischer Hausfreund. Ein Ratgeber für Jedermann                     

    Leipzig 1917

Goullon, Heinrich: Die Krankheiten der ersten Lebensjahre und ihre homöopathische

    Behandlung Leipzig 1899

Goullon, Heinrich: Die skrophulösen Erkrankungen Leipzig 1897

Guttmann, Walter: Spezielle Diagnostik und Therapie München 1920

Günther, Frederick August: Der homöopathische Hausfreund Band 1 Leipzig 1912

Günther, Frederick August: Der homöopathische Hausfreund Band 2 Leipzig 1914

Günther, Frederick August: Der homöopathische Hausfreund Band 3 Leipzig 1914

Haehl, Richard: Hering-Haehl Homöopathischer Hausarzt Stuttgart 1918

Hégo, Jean: Zahnerkrankungen homöopathisch behandeln Kandern 2014

Jahr, Georg Heinrich Gottlieb: Die Geisteskrankheiten Leipzig 1866

Jousset, P. & Jousset, Marc: Jousset’s Leitfaden der Homoeotherapie Radeburg 1929

Kerckhoff, Annette & Wilkens, Johannes: Was tun bei Schlaganfall? Essen 2009

Klien, Paul: Dr. med. J. Schneider’s Biochemischer Hausarzt Leipzig 1918

Kronenberger, Bernhard: Codex interner Homöo-Therapie Kahl 1931 2 ex.

Köhn, Jochen: Homöopathie hilft heilen! Hamburg 1954

Lesser, Edmund: Lehrbuch der Haut- und Geschlechtskrankheiten Leipzig 1885

Lutze, Arthur: [Lehrbuch der Homöopathie] (titelbladet saknas) Cöthen 1858?

Lutze, Paul: Dr. Arthur Lutze’s Lehrbuch der Homöopathie Uppl. 12 Köthen 1893

Lutze, Paul: Dr. Arthur Lutze´s Lehrbuch der Homöopathie Uppl. 14 Köthen 1910

Mezger, Julius: Kompendium der homöopathischen Therapie Stuttgart 1950

Müller, Clotar: Der homöopathische Haus- und Familienarzt Leipzig 1930

Nash, E. B.: Leitsymptome in der homöopathischen Therapie Uppl. 5 Ulm 1959

Ottinger, Ulrich d. ä.: Ottinger-Tabellen Die Gedächtnisbrücke für Homöopathen

Freiburg im Breisgau 1955

Puhlmann, Gustav: Kleiner Homöopathischer Hausarzt Leipzig u.å.

Quilisch, Werner: Homöopathie als Therapie der Person Saulgau 1949

Rabe, Hanns: Die Bedeutung der Homöopathie für die ärztliche Praxis

    Stuttgart 1938

Rieger, Berndt: Die Schilddrüse – Balance für Körper und Seele Kandern 2014

Ritter, Hans: Aktuelle Homöopathie. Theorie und Praxis Stuttgart 1962

Ritter, Hans: Homöopathische Propädeutik Stuttgart 1972

Robert, Th.: Die Funktionsheilmittel Dr. Schüsslers Leipzig 1920

Saller, Karl: Homöopathische Konstitutionstherapie Uppl. 1 Saulgau 1945

Saller, Karl: Homöopathische Konstitutionstherapie Uppl. 2 Saulgau 1950

Saxton, John: Leitfaden Miasmen Uppl. 2 Kandern 2013

Schepper, Luc De: Professionelles Fallmanagement in der Homöopathie Kandern 2008

Schepper, Luc De: Der Weg zum Simillimum Kandern 2006

Schier, Josef: Biologische Erfahrungsheillehre Stuttgart 1936

Schilsky, Benno: Beiträge zur Homöotherapie Ulm 1966

Schlegel, Martin: Homöopathischer Familienarzt Saulgaul 1951

Schlegel, Martin: Stauffers homöopathisches Taschenbuch Uppl. 6 Saulgau 1950

Schwabe, Willmar: Homöopathisch-diätetischer Leitfaden für Kranke Leipzig u.å.

Schüler, Brigitte: Altersabhängige Makuladegeneration Uppl. 2 Essen 2009

Stauffer, Karl: Homöopathisches Taschenbuch Uppl. 3 Radebeul 1930

Stauffer, Karl: Homöotherapie Uppl. 2 Regensburg 1927

Stauffer, Karl: Homöotherapie Uppl. 4 Stuttgart 1950

Stiegele, Alfons: Klinische Homöopathie Uppl. 4 Stuttgart 1948

Stiegele, Alfons: Klinische Homöopathie Uppl. 5 Stuttgart 1955

Ungern-Sternberg, Manfred von: Vom Sinn der Kinderkrankheiten Uppl. 2 Kandern 2014m

Vogel, Carl Gustav: Dr. Vogel’s Homöopathischer Hausarzt Leipzig 1919

Vogel, Carl Gustav: Mutterpflichten und Mutterfreuden Leipzig 1907

Vogl, Walter: Die Mandeln. Ihre Aufgabe und ihre Behandlung nach Dr. Roeder Uppl. 5 Metzingen 1949. Med bilaga: Die gebräuchlichsten 66 Mittel der Homöopathie. Sammanbunden med [Anon.]: Homeopatisk rådgivare för hemmet [Mölndal 1970] (se Klinisk homeopati, på svenska och norska)

Voisin, Henri: Die vernünftige kritische Anwendung der Homöopathie Ulm 1960

Voorhoeve, Jacob: Homöopathie in der Praxis Zwolle und Leipzig 1908

Welte, Ulrich: Handschrift und Homöopathie Kandern 2005

Österreichische Gesellschaft für Homöopathische Medizin (utg.): Documenta

    Homoeopathica Band 27 Wien 2008

 

Klinisk homeopati, på engelska

Anon.: Family practice: or Simple directions in homoeopathic domestic medicine

London 1916

Anon.: Safety in cholera times. Homoeopathic treatment Philadelphia u.å.

Adams, E. O.: Diseases of the digestive system Cleveland 1910

Adams, Myron H.: A practical guide to homeopathic treatment Philadelphia 1913

Allen, Henry C.: The therapeutics of fevers Philadelphia 1902

Anshutz, E. P.: A guide to the twelve tissue remedies of biochemistry

Philadelphia 1909

Anshutz, E. P.: Sexual ills and diseases. A popular manual Philadelphia 1910

Anshutz, E. P.: Therapeutic by-ways Philadelphia 1916

Bartlett, Clarence: A text-book of clinical medicine Philadelphia 1908

Bartlett, Clarence: A treatise on the practice of medicine Band 1 Philadelphia 1923

Bartlett, Clarence: A treatise on the practice of medicine Band 2 Philadelphia 1924

Bartlett, Clarence: A treatise on the practice of medicine Band 3 Philadelphia 1924

Benson, Reuel A.: A nursery manual. The care and feeding of children in health and disease Philadelphia 1908

Blackwood, A. L.: Diseases of the heart Chicago 1901 2 ex.

Blackwood, A. L.: Diseases of the kidneys and nervous system Philadelphia 1913

Blackwood, A. L.: Diseases of the liver, pancreas and ductless glands

Philadelphia 1907

Blackwood, A. L.: Diseases of the lungs Chicago and St. Paul 1902

Borland, Douglas M.: Homoeopathy for mother and infant

London and Ashford u.å.

Burnett, James Compton: Curability of tumours by medicines London 1898

Burnett, James Compton: Delicate, backward, puny, and stunted children

London 1895

Burnett, James Compton: Diseases of the skin London 1898

Burnett, James Compton: Diseases of the spleen London 1900

Burnett, James Compton: Enlarged tonsils cured by medicines London 1901

Burnett, James Compton: Gold as a remedy in disease, notably in some forms of

    organic heart disease London 1879

Burnett, James Compton: Gout and its cure London 1900

Burnett, James Compton: On fistula and its radical cure by medicines London 1894

Burnett, James Compton: On the prevention of hare-lip, cleft-palate, and other

    congenital defects London 1880

Burnett, James Compton: Organ diseases of women London 1896

Burnett, James Compton: Ringworm: its constitutional nature and cure

London 1892

Burnett, James Compton: Vaccinosis and its cure by Thuja; with remarks on

    homoeo-prophylaxis London 1897

Carey, George W.: The biochemic system of medicine St. Louis 1919

Carleton, Bukk G.: Uropoietic diseases New York 1902

Carleton, Edmund: Homoeopathy in medicine and surgery Philadelphia 1913

Cartier, François: Therapeutics of the respiratory organs Philadelphia 1919

Chapman, J. B.: Biochemistry. A new domestic treatise on the application of

    Schuessler’s twelve tissue remedies St. Louis u.å.

Clarke, John Henry: A clinical repertory to the dictionary of materia medica

    London 1904

Clarke, John Henry: The cure of tumours by medicines London 1908

Clarke, John Henry: A dictionary of domestic medicine London 1910

Clarke, John Henry: Diseases of the heart and arteries London 1895

Clarke, John Henry: Homoeopathy explained London 1905

Clarke, John Henry: Indigestion: its causes and cure London 1912

Clarke, John Henry: Non-surgical treatment of diseases of the glands & bones

London 1894

Clarke, John Henry: The prescriber. A dictionary of the new therapeutics

London 1911

Clarke, John Henry: Whooping-cough cured with Coqueluchin London 1908

Cook, Edmund A.: Reproduction: Being the substance of a lecture delivered to

    non-medical students London 1887

Cooper, Robert T.: Inflammation chiefly of the middle ear London 1880

Dewey, Willis A.: Essentials of homoeopathic therapeutics Philadelphia 1898

Dewey, Willis A.: Practical homoeopathic therapeutics Uppl. 2 Philadelphia 1914

Dewey, Willis A.: Practical homoeopathic therapeutics Uppl. 3 New Delhi u.å.

Dickie, Perry: Hay fever; its prevention and cure Philadelphia 1903

Dienst, G. E.: What to do for the head Philadelphia 1906

Douglass, M. E.: Skin diseases Philadelphia 1900

Elliott, Charles Sinclaire: Lectures on nervous and mental diseases New York 1897

Epps, Richard: The homoeoepathic family instructor London u.å.

Fanning, E. B.: Hay fever and catarrh of head and nose Philadelphia 1901

Fortier-Bernoville & Rousseau, L. A.: Chronic rheumatism New Delhi 1976

Gallavardin: The homoeopathic treatment of alcoholism Philadelphia 1890

Grandgeorge, Didier: The homeopathy handbook for children Kandern 2012

Hale, Edwin M.: Lectures of diseases of the heart Philadelphia 1889

Hale, R. Douglas: Eight lectures on the homoeopathic treatment of acute and chronic

    bronchitis, laryngitis, pleuritis, pneumonia, phthisis pulmonalis, and pericarditis                     

London and New York 1877

Hart, Charles Porter: Therapeutics of nervous diseases Philadelphia 1889

Hayward, John: Taking cold (The cause of half our diseases) London 1886

Hughes, Daniel E.: A compend of the practice of medicine Philadelphia 1909

Hughes, Richard: The principles & practice of homoeopathy London 1902

Johnson, I. D.: Johnson’s therapeutic key Uppl. 21 Philadelphia 1920

Johnson, I. D.: Johnson’s therapeutic key Uppl. 24 Philadelphia 1929

Klein, Louis: Miasms and nosodes – origins of disease Band 1 Kandern 2009

Laurie, J.: An epitome of the homoeopathic domestic medicine London 1920

Lawrence, Frederic Mortimer: Practical medicine Philadelphia 1901

Le Roux, Patricia: The actinides in homeopathy – uranium, plutonium and other radioactive substances of the uranium series Kandern 2012

Lilienthal, Samuel: Homoeopathic therapeutics Philadelphia 1907

Love, James Kerr: Diseases of the ear in school children Bristol and London 1919

Mangialavori, Massimo: Homeopathy for anger and mortification Kandern 2011

Marsden, J. H.: Hand-book of practical midwifery New York and

Philadelphia 1879

Massy, R. Tuthill: Practical notes on the new american and other remedies

London 1884

Master, Farokh J.: Clinical observations of children’s remedies Uppl. 3 Eindhoven 2006

Mitchell, Clifford: Diseases of the urinary organs Philadelphia 1903

Morgan, William: Contagious diseases London 1877

Morgan, William: Diabetes mellitus London, New York and Philadelphia 1877

Morgan, William: Diphtheria London, New York and Philadelphia 1879

Morgan, William: The liver and its diseases London 1877

Morgan, William: The signs and concomitant derangements of pregnancy

London 1877

Nash, E. B.: How to take the case and to find the simillimum Philadelphia 1914

Nash, E. B.: Leaders in respiratory organs Philadelphia 1909

Neatby, T. Miller: Dr. Voorhoeve’s homoeopathy in practice London u.å.

Norton, A. B.: Essentials of diseases of the eye Philadelphia 1904

Ostrom, Homer Irvin: Leucorrhoea Philadelphia 1910

Pareek, R. S. & Pareek, Alok: Homeopathy for acutes and emergencies Kandern 2012

Perkins, D. C.: The homoeopathic therapeutics of rheumatism and kindred diseases

Philadelphia 1888

Peters, John C.: A treatise on internal diseases of the eyes New York 1856

Quay, George H.: A monograph of diseases of the nose and throat Philadelphia 1901

Rabe, R. F.: Medical therapeutics for daily reference Philadelphia 1920

Ramakrishnan, A. U. & Coulter, Catherine R.: A homoeopathic approach to cancer Berkeley Springs 2001

Ramseyer, A. A.: Rademacher’s universal and organ remedies Philadelphia 1909

Raue, C. Sigmund: Diseases of children Philadelphia 1906

Roberts, Herbert A.: The principles and art of cure by homoeopathy Uppl. 5 Devon 1976

Ruddock, Edward Harris: The common diseases of women London u.å.

Ruddock, Edward Harris: The diseases of infants and children Uppl. 7

London, New York and Philadelphia 1910

Ruddock, Edward Harris: The diseases of infants and children Uppl. 8

London, New York and Philadelphia 1926

Ruddock, Edward Harris: Essentials of diet; or, hints on food, in health and disease

London, New York and Philadelphia u.å.

Ruddock, Edward Harris: The homoeopathic vade mecum of modern medicine and

    surgery London 1925

Ruddock, Edward Harris: The homoeopathic vade mecum of modern medicine and

    surgery London, New York and Philadelphia u.å.

Ruddock, Edward Harris: The lady’s manual of homoeopathic treatment Uppl. 11

London, New York and Philadelphia u. å.

Ruddock, Edward Harris: The lady’s manual of homoeopathic treatment Uppl. 12

London, New York and Philadelphia u. å.

Ruddock, Edward Harris: On consumption, and tuberculosis of the lungs

London 1873

Ruddock, Edward Harris: The stepping-stone to homoeopathy and health Uppl. 14

London, New York and Philadelphia u. å.

Ruddock, Edward Harris: The stepping-stone to homoeopathy and health Uppl. 15

London, New York and Philadelphia u. å.

Ruddock, Edward Harris: Text book of modern medicine and surgery on

    homoeopathic principles London, New York and Philadelphia 1893

Saxton, John: Miasms as practical tools Oxford 2006

Shuldham, E. B.: Chronic sore throat Chicago 1885

Shuldham, E. B.: Coughs and their cure London, New York and

Philadelphia 1878

Shuldham, E. B.: The family homoeopathist Uppl. 7 London u.å.

Shuldham, E. B.: The health of the skin Philadelphia 1890

Shuldham, E. B.: Stammering and its rational treatment London 1879

Skinner, Thomas: Homoeopathy; in its relation to the diseases of females, or

    gynaecology London 1883

Smith, Dean T.: Before and after surgical operations Philadelphia 1906

Snowman, L. V.: The minor medicine of general practice London 1936

Tyler, Margaret L.: Different ways of finding the remedy London 1928

Tyler, Margaret L.: Pointers to the common remedies 1-3, 5 London and

Ashford u.å.

Tyler, Margaret L. & Weir, John: Some of the outstanding homoeopathic remedies for acute conditions, injuries, etc. With special indications for their use Band 1 London u.å.

Tyler, Margaret L. & Weir, John: 36 of the outstanding homoeopathic remedies for acute conditions, injuries, etc. With special indications for their use Band 2 London u.å.

Welte, Ulrich: The periodic table in homeopathy – the silver series Kandern 2010

Wilson, John Eastman: Diseases of the nervous system u.o. 1916

Woodward, A. W.: Constitutional therapeutics Philadelphia 1903

Yeldham, Stephen: Homoeopathy in veneral diseases London 1916

 

Klinisk homeopati, på franska

Anon.: Observations sur l’homoeopathie, par un homme qui n’est pas médecin Paris 1835

Béchet, dr: De la grossesse Paris? 1884?

Béchet, dr & Pontier, D.-M.: Prophylaxie homoeopatique

Bérard, S.: Spécifiques électro-homéopathiques du comte Mattei Valence 1881

Bitterlin, Charles: La médecine homoeoepathique en stomatologie Paris 1936?

Cartier, François: Précis de thérapeutique homoeopathique des voies digestives Paris 1912

Cartier, François: Thérapeutique des voies respiratoires Paris 1920

Chargé, A.: Traitement homoeopathique des maladies des organes de la respiration

Paris … 1874

Chargé, A.: Traitement homoeopathique préservatif et curatif du choléra épidémique Paris 1884

Chepmell, E. C.: Médecine homoeopathique à l’usage des familles Uppl. 2 Paris 1885

Claude, A.: Premières notions d’homoeopathie à l’usage des familles Paris 1894

Clerc, G.-A.: Les remèdes electro-homéopathiques du comte Mattei Paris 1899

Conan, dr: Faut-il ne donner qu’un seul médicament à la fois ou faut-il en donner plusieurs? Paris 1886

Davasse, Jules: Étude sur les effets et les indications de la strychnine et de la noix vomique dans le traitement du choléra Paris 1854

Despiney, C.: De l’arsenic considéré comme antidote Paris 1871

Duz, M.: Compendium de médecine synthétique ou homéopathie spécifique Basel, Genève & Paris 1905

Encausse, G.: Premiers éléments d’homéopathie pratique Paris u.å.

Espanet, A.: La pratique de l´homoeopathie simplifiée Paris 1911

Farrington, E. A.: Matière médicale clinique de Farrington Paris 1912

Finella, dr: Nouvelle méthode homoeopathique Paris 1877

Flasschoen, Charles Isidore: Le mal de mer et son traitement spécifique, préventif et curatif Paris 1907

Frédault, dr: Conférences cliniques à l’hôpital Saint-Jacques Paris 1886

Frédault, dr: Des rapports de la doctrine médicale homoeopathique Paris 1852

Frichet, Victor: Quelques travaux sur l’homoeopathie Clermont-Ferrand 1881

Gallavardin, dr: Projet d’hôpitaux mixtes allopathiques et homoeopathiques Lyon & Paris 1861

Gallavardin, dr: Traitement médical de la passion génitale Paris 1896

Genty de Bonqueval, J.: Traité théorique & pratique de l’électro-homéopathie Paris 1891

Griesselich, dr: La médecine homoeopathique. Thérapeutique et pharmacodynamique Paris 1891

Guidi, S. des: Lettre aux médecins français sur l’homoeopathie Paris 1836

Hering, Constantine: Médecine homoeopathique domestique Paris 1891

Hermel, dr: Recherches sur le traitement de l’aliénation mentale Paris 1856

Hirschel B.: Guide du médecin homoeopathe au lit du malade Paris 1874

Hoffmann, Achille: La syphilis débarrassée de ses dangers par la médecine homoeopatique Paris 1874

Jahr, Georg Heinrich Gottlieb: Du traitement homoeopathique des maladies des organes de la digestion Paris 1859

Jahr, Georg Heinrich Gottlieb: Du traitement homoeopathique du choléra

Paris 1848

Jahr, Georg Heinrich Gottlieb: Principes et règles qui doivent guider dans la pratique de l’homoeopathie Paris 1857

Jousset, Marc: Les maladies de l’enfance Paris u.å.

Jousset, Marc: Traitement de la diphthérie Paris 1885

Jousset, Pierre: Constitution de la thérapeutique Paris 1902

Jousset, Pierre: De l’expectation et du traitement homoeopathique dans la pneumonie Paris 1862

Jousset, Pierre: Homoeopathie et thérapeutique positive Paris 1892

Jousset, Pierre: Leçons de clinique médicale 1875-1877 Paris 1877

Jousset, Pierre: Leçons de clinique médicale 1877-1885 Paris 1886

Jousset, Pierre: Nouvelles leçons de clinique médicale de l’hopital Saint-Jacques

    Paris 1906

Jousset, Pierre: Traité élémentaire de matière médicale expérimentale et de thérapeutique positive Paris 1884

Jousset, Pierre & Marc: Mémorial de thérapeutique homoeopathique Uppl. 2 Paris 1920

Lecoupeur, V.-E.: Du cholera épidémique Paris 1854

Lutze, Arthur: Manuel de l’homéopathie Paris 1885

Marçais, A.: Homéopathie complexe. Théorique et pratique Paris 1920

Mure, dr: Le médecin du peuple Paris 1883

Noack, R. d.y.: Guide homoeopathique domestique Uppl. 2 Lille 1890

Nuñez, Joseph: Étude médicale sur le venin de la tarentule Paris 1866

Orth, F.-J.: Traitement hygiénique, préservatif et curatif du choléra asiatique

Paris 1885l

Orth, F.-J.: Le trésor médical des familles Uppl. 2 Toulouse 1885

Perrussel, François: La suette et le choléra épidémiques Paris 1856

Perry, J.: De la combinaison de l’homoeopathie Paris 1867

Perry, J.: De la différence d’action sur l’organisme des médicaments naturels ou atténués par les procédés de l’homoeopathie Paris 1856

Perry, J.: Lettre sur le choléra Paris 1855

Peschier, dr: Observations pratiques u.o. 1835?

Petroz, Antoine: Études de thérapeutique et de matière médicale Paris 1864

Prost-Lacuzon, dr: Formulaire homoeopathique Paris 1915

Quin, Frederick Foster: Du traitement homoeopathique du choléra Paris 1832

Roux, dr: L’homoeopathie appliquée au traitement du choléra-morbus épidémique Paris & Montpellier 1857

Simon, Léon: Considérations sur les plaies par armes à feu Paris 1871

Simon, Léon: Du choléra-morbus épidémique Paris 1848

Simon, Léon: Leçons de médecine homoeopathique Paris 1835

Simon, Léon: Le lupus et son traitement Paris 1892

Simon, Léon: Traitement homoeopathique des maladies propres à l’Afrique intertropicale

Corbeil u.å.

Simon, Léon d.y.: Des maladies vénériennes et de leur traitement homoeopathique Paris 1860

Störck, Antoine de: Études de thérapeutique expérimentale Paris 1887

Tessier, Jean-Paul: Note sur le traitement de la diathèse purulente Paris 1846

Vannier, Léon: Les tuberculiniques et leur traitement homoeopathique Paris 1958

Weber, Georges P. F.: Manuel homoeopathique du goutteux Paris 1862

 

Klinisk homeopati, på svenska och norska

Anon.: Hemmets homeopatiska läkarbok Stockholm 1936

Anon.: Homeopatisk rådgivare för hemmet [Mölndal 1970]. Sammanbunden med Vogl, Walter: Die Mandeln. … (se Klinisk homeopati, på tyska)

Axell, O. T.: Homöopatisk terapi Band 1 Östersund 1910

Axell, O. T.: Homöopatisk terapi Band 2 Östersund 1911

Axell, O. T.: Homöopatisk terapi Band 3 Östersund 1912 (sammanbundna)

Beuchelt, Hellmuth: Konstitutions- och reaktionstyper Uppl. 6 Göteborg 1981

Chand, Diwan Harish: Utvärdering och gradering av symptom u.o. u.å.

Fransén, Klara: Homeopatiska självläkaren Stockholm 1938 2 ex.

Fransén, Klara: Homeopatiska självläkaren Stockholm 1990

Fransén, Klara: Hälsoråd m. m. Stockholm 1934 (sammantryckt med Laurell,

Inez: Några medel mot tandvärk)

Johansson, Fredrik: Homeopatisk läkarbok med orientering i ögondiagnostik Uppl. 2 Stockholm 1926

Johansson, Fredrik: Homeopatisk läkarbok med orientering i ögondiagnostik Uppl. 3 Stockholm 1942

Kent, James Tyler: Vad doktorn behöver veta för att kunna skriva ut rätt homeopatisk

    medicin Göteborg 1983

Larsen, Einar: Den homøopatiske huslaege Porsgrunn 1973

Laurell, Inez: Några medel mot tandvärk Stockholm 1934 (sammantryckt med

Fransén, Klara: Hälsoråd m. m.)

Liljequist, Nils: Lärobok i hälsovård och sjukvård Stockholm 1934

Lindqvist, Evald: Homeopatisk läkarbok. Vetenskaplig terapi u.o. 2011

Mattei, Cesare: Elektro-homeopatisk sjukdomsbehandling Göteborg 1964

Nordin, Sven: Homeopatisk rådgivare u.o. u.å.

Puhlmann, Gustav: Den lilla homeopatiska husläkaren Leipzig 1927

Ramme, Bo & Andersson, M. L.: AB Drogcentralens handbok Göteborg 1981

Ramme, S. H.: Drogcentralens handbok Kungsbacka 1962

Ramme, S. H.: AB Drogcentralens handbok Kungsbacka 1966

Ramme, S. H.: AB Drogcentralens handbok Jönköping 1971

Ramme, S. H.: Handbok DCG Farmaceutiska AB Band 1 Göteborg 1989

Ramme, S. H.: Kortfattad homeopatisk terapi Ljungby 1973

René, Gaston: Homöopatiska husläkaren Leipzig 1900

Skinner, Thomas: Homöopatien särskildt i dess förhållande till kvinnosjukdomarna

    eller gynäkologien Östersund 1910

Stauffer, Karl: Homeopatisk handbok Göteborg 1955

Stearns, Guy Beckley: Behandling av influensa Tidaholm 1944

Vallberg, Viktor: Bliv din egen läkare Järna 1995

 

Djurhomeopati

Anon.: The poultry doctor Philadelphia 1908

Anebo, Helen: Dokumentation. Fallstudie av 1254 homeopatiskt behandlade och botade djur [Älmhult] 2009

Fischer, H.: Der Hund. Seine Behandlung und Pflege Leipzig 1888

Genzke, J. C. L.: Homöopathische Arzneimittellehre für Thierärzte Leipzig 1837

Gunther, F.-A. & Prost-Lacuzon, J.: Nouveau manuel de médecine vétérinaire

    homoeopathique Paris 1892

Günther, Frederick August: Anleitung zur Ausübung der populären

    homöopathischen Tierheilkunde Langensalza 1907

Günther, Frederick August: Die Krankheiten des Pferdes und ihre homöopathische

    Behandlung Leipzig 1910

Günther, Frederick August: Die Krankheiten der Rinder, Schafe, Schweine, Ziegen

    und Hunde und ihre homöopathische Heilung Leipzig 1913

Hübner, G.: Die Krankheiten der Pferde. Deren homöopathische Behandlung und

    Verhütung Leipzig u.å.

Kunz, J. A. C.: Allgemeines homöopathisches Thierarzneibuch Gera 1873

Löbe, William: Unsere Hausthiere Leipzig 1880 2 ex., (varav ett sammanbundet

med Schröder: Dr. W. Schwabes Grosser illustrierter Haustierarzt)

MacLeod, George: Homoeopathy for pets London 1985

Moore, James & Moore, Thomas: Horses ill and well: Homoeopathic treatment

London u. å.

Platz, Hugo: Homöopathischer und biochemischer Kaninchenarzt Leipzig 1917

Ruddock, Edward Harris: The pocket manual of homoeopathic veterinary medicine

Uppl. 3 London 1878

Ruddock, Edward Harris: The pocket manual of homoeopathic veterinary medicine

New Delhi u.å.

Schröder: Dr. W. Schwabes Grosser illustrierter Haustierarzt Leipzig 1910

(sammanbunden med Löbe, William: Unsere Hausthiere)

Schröter, Fr.: Der homöopathische Federvieharzt Leipzig 1907

Schwabe, Willmar: Der Hausthierarzt Leipzig 1869?

Schwabe, Willmar: Die homöopathische Tierheilkunst Leipzig 1907

Schwabe, Willmar: Kleiner illustrierter Haustierarzt Uppl. 9 Leipzig 1913

Silve, Sven-Arne: Hund och katt. Homeopatisk behandling Göteborg 1988

Westholm, Elin: Homeopatien – ett värdefullt hjälpmedel även för våra sjuka hundar

Hjo 1950

 

Växthomeopati

 

Kaviraj, Vaikunthanath Das: Homeopathy for Farm and Garden Uppl. 3 Kandern 2012

Maute, Christiane: Homöopathie für Rosen Uppl. 2 Kandern 2013

 

Tidskrifter

 

(Första och sista årgång anges. Däremellan kan enskilda nummer saknas)

 

Nordiska

2000-Talets Vetenskap 1996:2 –

Alternativ 1991:1 – 2003:1

Arcanum 1978 (provnummer) – 1983:4

FALKbladet 1979:4 –

Forum för Homeopatisk Läkekonst 1992:1 – 1995:4

Fröet 1978:1 – 1983:1

Förbunds-REFLEXEN 1980 aug. – 1983 mars

Hahnemann Journalen 1990:1 – 1993:2

Homeopati för djur 2002:1 – 2006:4

Homeopatiens härold 1935:1 – 1941:6

Homeopatiens seger 1907:1 – 1936:6

Homeopatisk journal 1934:1 – 1951:2

Homeopraktikern Medlemstidning 1980:1 – 1983:4

Homöopathiska underrättelser för Swenska folket 1855:3 – 1856:12

Homøopatisk tidsskrift 1963:2 –

Husläkaren/Hälsobladet 1932:1 – 1960:4

Hälsonytt 1975:3 – 1978:9

Nordisk medicin 1947:31 – 1947:33

Näringsmedicinsk tidskrift 2012:1 –

Seklet 1954:1 – 1982:1

Similia 1995:1 – 2005:1

Svenska homeopaters tidskrift 2002 –

Tidskrift för homeopati 1948:1 –

 

Tyska

Allgemeine homöopathische Zeitung 1960:7 – 1983:1

Deutsche Zeitschrift für Akupunktur 1954:3/4 – 1959:5/6

Homöopathische Monatsblätter 1970:12 – 1974:6

Leipziger populäre Zeitschrift für Homöopathie 1933:9 – 1941:3

Modernes Leben natürliches Heilen 1974:7 – 1983:11

Der Naturarzt 1971:2 – 1972:5

Naturheilpraxis 1973:1 – 1974:10

SANUM-Post 2001 nr 54 –

Süddeutsche Monatshefte. Homöopathie 1932:5 (sammanbunden med

Zeitschrift für klassische Homöopathie)

Zeitschrift für klassische Homöopathie 1960:4 – 1961:6 (sammanbunden med Süddeutsche Monatshefte. Homöopathie) och 1991:1 – 1994:6

 

Engelska och amerikanska

The British Homoeopathic Journal 1976 jan. – 1976 okt. (sammanbunden med

Journal of the American Institute of Homoeopathy) och 1980:1 – 1994:4

The Hahnemann Newsletter 1979 nr 16 – 1980 nr 19

The Homoeopathic Recorder 1949:7 – 1950:7

The Homoeopathic World 1924:Jan. – July och 1950:Jan. (Heal Thyself. The Homoeopathic World)

Homoeopathy 1932:1 – 1938:11 och 1954 jan. – 1974 apr./maj

Homoeopathy today 1980:1 – 1980:2

Journal of the American Institute of Homoeopathy 1976 mars – 1976 dec.

(sammanbunden med The British Homoeopathic Journal)

National Health Federation Bulletin 1976 sept.

Prevention. The Magazine for Better Health 1976:7 – 1980:4

Spectrum of Homeopathy 2014:1,3 och 2015 –

 

Franska

Archives homéopathiques de Normandie 1956:1

Cahiers d’homéopathie et de thérapeutique comparée 1955:2 – 1961:2

La documentation homoeopathique 1946:XI – 1968:LII

Gazette homoeopathique de Paris 1850:1 – 29

L’homoeopathie française 1956:3 – 4

 

Österrikisk

Homöopathie in Österreich 2007:1 – 2012:4

*****

I biblioteket finns dessutom naturmedicinsk och

allmän medicinsk litteratur, ca 240 volymer, samt

diverse kurslitteratur i homeopati