Homeopati gjorde Viktoria fri från antidepressiva läkemedel

 Viktoria åt antidepressiva läkemedel. Innan depressionen hade hon ett stort socialt nätverk som hon tappade på grund av dålig ork. Det som höll henne uppe var barnen, men i övrigt kände hon sig mest tom. ”Periodvis mådde jag så dåligt att jag inte ens kände någonting för mina barn”, säger Viktoria. Viktoria berättar att […]

Isabelle tillfrisknar från autism tack vara homeopati

Isabelle var helt i sin egen värld och förlorade sin språkförståelse och började till och med att tappa balansen. Isabelles mamma gav inte upp, trots att läkarna sagt att barn kan bli autistiska och därmed obotliga, tog hon istället kontakt med en homeopat.

Svenska Föreningen för Vetenskaplig Homeopatis yttrande angående artikel 16:2 i läkemedelsdirektivet 2001/83/EG

Yttrande / Synpunkter SFVH:S yttrande på Läkemedelsverkets förslag (Rapport) till ett svenskt regelverk för godkännande av homeopatiska läkemedel, art. 16.2 i läkemedelsdirektivet 2001/83/EG. Stockholm den 12 maj 2015 Inledande I remisslistan upptas ingen instans som representerar utövande homeopater, inte heller någon som företräder den av homeopatin intresserade allmänheten. Svenska Föreningen för Vetenskaplig Homeopati önskar därför […]

The Case for Homeopathic Medicine: The Historical and Scientific Evidence

A lot of people today are confused about what homeopathy is (and isn’t), and this situation is not helped by the skeptics of homeopathy who go to incredible extents to exaggerate and misconstrue what homeopathic medicine is and who commonly provide misinformation about it. It is more than a tad ironic that these ”skeptics” who […]

Homeopati på Mariatorget

Information om homeopati  ges av Marina Szöges, Yael Jusidman och homeopater från HomeopatiAkuten på Mariatorget i Stockholm på torsdagseftermiddagar under maj och september 2015. Kom gärna förbi och heja på oss.    

The Swiss Government’s Remarkable Report on Homeopathic Medicine

The Swiss government has a long and widely-respected history of neutrality, and therefore, reports from this government on controversial subjects need to be taken more seriously than other reports from countries that are more strongly influenced by present economic and political constituencies. When one considers that two of the top five largest drug companies in […]