Idag den 10 april firar vi Samuel Hahnemanns födelsedag

–Homeopatins grundare som fyller 265 år i år! Men vem var Samuel Hahnemann? Samuel Hahnemann föddes i Meissen 1755, son till en fattig porslins-målare. Den unge Samuel visade sig ha ett briljant läshuvud och en enorm självdisciplin. Han studerade medicin vid Leipzigs universitet från 20 års ålder och studierna avslutades med doktorsexamen vid universitetet i Erlangen […]

Årsmötet 28/3 är inställt och kommer istället att hållas via nätet

På grund av rådande omständigheter vad gäller CoV-19 har styrelsen beslutat att ställa in årsmötet för Svenska Föreningen för Vetenskaplig Homeopati, som skulle ha hållits lördagen den 28 mars på Mäster Olofsgården i Gamla stan. Årsmötet kommer istället att hållas under april månad via länk på nätet. Vi återkommer inom kort angående ny tid och […]

Agenda för årsmötet 2020

1. Mötet öppnas 2. Val av ordförande för mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av justeringsman/rösträknare 5. Årsstämmans utlysande 6. Fastställande av dagordning 7. Styrelsens verksamhetsberättelse 8. Resultat- och balansräkning 9. Revisionsberättelse 10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 11. Arvode till styrelsens ledamöter samt ordinarie medlemsrevisor 12. Val av ordförande 13. Val av övriga […]

Remissvar från Svenska Föreningen för Vetenskaplig Homeopati SFVH

SOU 2019:15 Komplementär och alternativ medicin och vård – säkerhet, kunskap och dialog, SOU 2019:28 ny lagstiftning Slutbetänkande och lagförslag här: SLUTBETÄNKANDET Utredaren Kjell Asplund tillsammans med ”expertgruppen” har lagt mycket kraft på att formulera ett nytt lagförslag där de föreslår att alla allvarliga sjukdomar, oberoende av patientens ålder, ska bli förbjudna att behandlas av KAM-terapeuter, […]

Fim: Homeopati & Demokrati

  Filmare: Anna Böhlmark Ska tillgång till homeopati vara en demokratisk rättighet? Det är en av de frågor som den här dokumentärfilmen söker svar på. Genom av att ge en bild av hur situationen ser ut i fem olika länder, framkommer det tydligt vilka olika attityder till homeopati som dominerar i de olika länderna. Vi […]

Föreningen har varit med och sponsrat några filmer som ett led i arbetet med att få ut information om homeopati.

Isabelle fick tillbaka ögonkontakten och språkförståelsen efter homeopatisk behandling Isabelle var ett vanligt friskt barn som efter tredje vaccinsprutan började få många utbrott, förlorade sitt tal och blev inåtvänd. Efter det första homeopatiska läkemedlet fick hon tillbaka ögonkontakten. Efter andra medlet fick hon utslag med hög feber och hon började kräkas upp vita luktlösa klumpar. […]

Homeopati gjorde Viktoria fri från antidepressiva läkemedel

 Viktoria åt antidepressiva läkemedel. Innan depressionen hade hon ett stort socialt nätverk som hon tappade på grund av dålig ork. Det som höll henne uppe var barnen, men i övrigt kände hon sig mest tom. ”Periodvis mådde jag så dåligt att jag inte ens kände någonting för mina barn”, säger Viktoria. Viktoria berättar att […]

Isabelle tillfrisknar från autism tack vara homeopati

Isabelle var helt i sin egen värld och förlorade sin språkförståelse och började till och med att tappa balansen. Isabelles mamma gav inte upp, trots att läkarna sagt att barn kan bli autistiska och därmed obotliga, tog hon istället kontakt med en homeopat.

The Case for Homeopathic Medicine: The Historical and Scientific Evidence

A lot of people today are confused about what homeopathy is (and isn’t), and this situation is not helped by the skeptics of homeopathy who go to incredible extents to exaggerate and misconstrue what homeopathic medicine is and who commonly provide misinformation about it. It is more than a tad ironic that these ”skeptics” who […]

Homeopati på Mariatorget

Information om homeopati  ges av Marina Szöges, Yael Jusidman och homeopater från HomeopatiAkuten på Mariatorget i Stockholm på torsdagseftermiddagar under maj och september 2015. Kom gärna förbi och heja på oss.