Idag den 10 april firar vi Samuel Hahnemanns födelsedag

–Homeopatins grundare som fyller 265 år i år! Men vem var Samuel Hahnemann? Samuel Hahnemann föddes i Meissen 1755, son till en fattig porslins-målare. Den unge Samuel visade sig ha ett briljant läshuvud och en enorm självdisciplin. Han studerade medicin vid Leipzigs universitet från 20 års ålder och studierna avslutades med doktorsexamen vid universitetet i Erlangen […]

Årsmötet 28/3 är inställt och kommer istället att hållas via nätet

På grund av rådande omständigheter vad gäller CoV-19 har styrelsen beslutat att ställa in årsmötet för Svenska Föreningen för Vetenskaplig Homeopati, som skulle ha hållits lördagen den 28 mars på Mäster Olofsgården i Gamla stan. Årsmötet kommer istället att hållas under april månad via länk på nätet. Vi återkommer inom kort angående ny tid och […]

Agenda för årsmötet 2020

1. Mötet öppnas 2. Val av ordförande för mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av justeringsman/rösträknare 5. Årsstämmans utlysande 6. Fastställande av dagordning 7. Styrelsens verksamhetsberättelse 8. Resultat- och balansräkning 9. Revisionsberättelse 10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 11. Arvode till styrelsens ledamöter samt ordinarie medlemsrevisor 12. Val av ordförande 13. Val av övriga […]

Remissvar från Svenska Föreningen för Vetenskaplig Homeopati SFVH

SOU 2019:15 Komplementär och alternativ medicin och vård – säkerhet, kunskap och dialog, SOU 2019:28 ny lagstiftning Slutbetänkande och lagförslag här: SLUTBETÄNKANDET Utredaren Kjell Asplund tillsammans med ”expertgruppen” har lagt mycket kraft på att formulera ett nytt lagförslag där de föreslår att alla allvarliga sjukdomar, oberoende av patientens ålder, ska bli förbjudna att behandlas av KAM-terapeuter, […]

Homeopati gjorde Viktoria fri från antidepressiva läkemedel

 Viktoria åt antidepressiva läkemedel. Innan depressionen hade hon ett stort socialt nätverk som hon tappade på grund av dålig ork. Det som höll henne uppe var barnen, men i övrigt kände hon sig mest tom. ”Periodvis mådde jag så dåligt att jag inte ens kände någonting för mina barn”, säger Viktoria. Viktoria berättar att […]

Konferens om homeopatisk behandling av barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning 10-11 oktober 2015

Click here for an English version>>> Vi firar 100 år med en internationell konferens där kunniga föreläsare berättar om homeopatisk behandling av barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, såsom autism, Aspergers syndrom, ADHD, Tourettes syndrom m.m.     Konferensen äger rum på Vår Gård i Saltsjöbaden, strax utanför Stockholm, den 10-11 oktober. Tid: Lördag 9.00 – 17.30 med […]

Fira 100-årsjubileum med Svenska Föreningen för vetenskaplig Homeopati

Konferensen äger rum på Vår Gård i Saltsjöbaden, strax utanför Stockholm, den 10-11 oktober. Föreläsarna har stor erfarenhet av homeopatisk behandling av barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Föredragshållare Dr Judyth Reichenberg-Ullman, lic. naturläkare, sociolog och praktiserande klassisk homeopat sedan 30 år, har mentala och känslomässiga problem samt kvinnohälsa som specialitet. Judyth Reichenberg-Ullman och hennes man Robert Ullman har tillsammans gett […]

The Case for Homeopathic Medicine: The Historical and Scientific Evidence

A lot of people today are confused about what homeopathy is (and isn’t), and this situation is not helped by the skeptics of homeopathy who go to incredible extents to exaggerate and misconstrue what homeopathic medicine is and who commonly provide misinformation about it. It is more than a tad ironic that these ”skeptics” who […]