Fim: Homeopati & Demokrati

 

Filmare: Anna Böhlmark

Ska tillgång till homeopati vara en demokratisk rättighet?

Det är en av de frågor som den här dokumentärfilmen söker svar på. Genom av att ge en bild av hur situationen ser ut i fem olika länder, framkommer det tydligt vilka olika attityder till homeopati som dominerar i de olika länderna.
Vi får bland annat möta Indiens homeopatiminister, världens främste homeopat George Vithoulkas och chefen för Havlehöhe sjukhuset i Berlin, professor Harald Matthes som ger sin bild av homeopatin.

Speak Your Mind

*